DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ

Chính sách hoàn lại phí Ứng tuyển | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Chính sách hoàn trả phí Ứng tuyển

Thông thường, phí Ứng tuyển sẽ không được hoàn lại. Tuy nhiên, có thể hoàn lại một phần (sau khi đã trừ phí hành chính) hoặc hoàn lại toàn bộ trong các trường hợp sau.

 • Khi phí Ứng tuyển được thanh toán nhiều lần, hoặc trong trường hợp số tiền thanh toán vượt quá số tiền phí Ứng tuyển và phí hành chính do APU quy định.
 • Khi đơn Ứng tuyển của thí sinh không được sàng lọc do không đạt yêu cầu. 

Để nhận được khoản tiền hoàn trả này, thí sinh cần phải nộp Đơn Yêu cầu Hoàn phí cho Văn phòng Tuyển sinh trong vòng 4 tuần kể từ ngày hết hạn nộp đơn Ứng tuyển * 1 Yêu cầu hoàn tiền sẽ không được chấp nhận sau thời gian này. * 2 Xin lưu ý: có thể mất đến 3 tháng để nhận được tiền hoàn lại.


 • * 1 Nếu phí Ứng tuyển được thanh toán nhiều lần, khoản tiền thừa sẽ được hoàn lại ngay cả khi thí sinh không yêu cầu.
 • * 2 Nếu bảng sao kê tài khoản ngân hàng phát hiện thanh toán nhiều lần hoặc thanh toán quá số tiền yêu cầu, vui lòng liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh theo địa chỉ email bên dưới.

Nếu thí sinh được yêu cầu thực hiện bài Đánh giá năng lực trực tuyến và đã hoàn thành (hoặc đã thực hiện một phần), thí sinh sẽ không được nhận khoản hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.


Phương thức hoàn tiền

A. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Khoản tiền thanh toán thừa sẽ được hoàn trả lại thí sinh sau khi đã trừ đi khoản phí đúng (phí đánh giá + phí hành chính) do APU quy định. Mọi khoản phí giao dịch phát sinh trong khi chuyển khoản tiền hoàn lại sẽ do người nhận chịu.
Nếu cần phải hoàn phí qua chuyển khoản ngân hàng nước ngoài, số tiền được hoàn lại có thể bằng 0 thậm chí là số âm sau khi trừ đi phí giao dịch (khoản phí bắt buộc đối với chuyển khoản ngân hàng, tùy thuộc vào ngân hàng trung gian và ngân hàng của người nhận). Khoản phí này không thể được tính trước và số tiền thực tế có thể không được biết cho đến khi giao dịch hoàn lại được xử lý. Xin lưu ý rằng nếu số tiền được hoàn lại là số âm sau khi trừ phí giao dịch, thì người nhận phải chịu thêm chi phí và không thể tính phí này cho APU. Hơn nữa, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu hoàn lại tiền nếu số tiền được hoàn lại rõ ràng là số âm.


 • Ví dụ về việc số tiền hoàn lại sẽ là số âm:
 • Khi ứng tuyển vào APU với tư cách là một thí sinh quốc tế ngoài Nhật Bản, thí sinh đã thanh toán 8.000 JPY bằng chuyển khoản ngân hàng trong khi đáng lẽ khoản phí chỉ là 7.000 JPY. Thí sinh muốn tiếp tục quá trình Ứng tuyển của mình.

 • Ví dụ về Số tiền hoàn lại (tính bằng JPY):
 • 8.000 JPY (số tiền đã thanh toán) -7.000 JPY (phí đánh giá + phí hành chính) -2.000 JPY (phí giao dịch khi xử lý giao dịch hoàn lại tiền) =–1.000 JPY
  Khoản tiền hoàn lại lúc này bị âm1.000 JPY và có thể bị trừ vào tài khoản ngân hàng của thí sinh. Phí giao dịch phát sinh khi chuyển số tiền hoàn lại không thể được tính trước. Tùy thuộc vào quốc gia/vùng lãnh thổ, khoản phí này có thể rơi vào khoảng 2.000 JPY.

B. Nếu thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế

Nếu phí Ứng tuyển được thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, số tiền sau khi trừ mọi khoản phí xử lý sẽ được hoàn lại vào thẻ thanh toán quốc tế của thí sinh. Số tiền sẽ không được hoàn lại bằng chuyển khoản ngân hàng. Phí xử lý sẽ khác nhau tùy thuộc vào công ty phát hành thẻ.


Yêu cầu hoàn trả phí Ứng tuyển

Vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] cùng những thông tin sau:


 • 1. Số ID ứng tuyển
 • 2. Lý do yêu cầu hoàn trả tiền

Liên hệ

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)
Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế

Bậc Đại học: [email protected]
Bậc Sau Đại học: [email protected]

Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG