Khoa Du lịch và Bền vững (ST) | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

ST

Cao đẳng của
Tính bền vững và Du lịch (ST)

Sơ lược về Khoa Du lịch và Phát triển Bền vững (ST)

Với khoa ST, sinh viên sẽ được nghiên cứu về sự hình thành các xã hội bền vững thông qua quản lý tài nguyên môi trường và du lịch bền vững. Là một trong số ít các trường giảng dạy chương trình này, chúng tôi sẽ giúp sinh viên trở thành những học giả - nhà thực hành, những người sử dụng các nghiên cứu để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Đội ngũ giảng viên của chúng tôi là những chuyên gia về Môi trường, Phát triển, Du lịch, Khởi nghiệp và CNTT - Truyền thông và hoạt động tích cực trên phạm vi toàn cầu. thông qua những đóng góp cho các tạp chí học thuật và các tổ chức quốc tế. Họ cũng tham gia các Ủy ban chính sách địa phương và Chính phủ tại Nhật Bản.

Khoa ST hỗ trợ sinh viên trở thành những cá nhân khám phá các Nguồn lực địa phương sẵn có trong tự nhiên, Lịch sử và Văn hóa, với mục tiêu bảo vệ và phát triển những điều này thành nguồn du lịch, góp phần phát triển khu vực trong bối cảnh toàn cầu hoa. Sinh viên cũng sẽ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và tích lũy được kỹ năng để hỗ trợ các nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs). Không chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học, ST mang đến chương trình đào tạo gắn liền với những vấn đề thực tiễn trong và ngoài Nhật Bản, với trọng tâm là phát triển các kỹ năng nghiên cứu và phân tích dữ liệu.

Các khối kiến thức

Khoa Du lịch và Phát triển Bền vững dự kiến đào tạo 9 khối kiến thức, xây dựng nền tảng cơ bản cho sinh viên về Phát triển bền vững và Du lịch bền vững. Sinh viên có thể tùy chọn môn học từ các khối kiến thức, tùy thuộc vào định hướng nghề nghiệp cũng như kiến thức, kỹ năng mong muốn tìm hiểu. 

Video ST

Danh sách chủ đề

CÁC MÔN NGHỆ THUẬT TỰ DO CHUNG

APU Biết chữ
 • Hội thảo thành công của Sinh viên
 • Hội thảo hợp tác đa văn hóa
 • Hòa bình, Nhân văn và Dân chủ
 • Giới thiệu về Giao tiếp đa văn hóa
 • Nghiên cứu thực địa liên văn hóa I – II
 • Các nghiên cứu về so sánh đa văn hóa
 • Nền tảng cho Lãnh đạo Toàn cầu
 • Thiết kế học tập ở nước ngoài
 • Chương trình cầu nối
 • Ngôn ngữ của Châu Á Thái Bình Dương
 • Các tôn giáo của Châu Á Thái Bình Dương
 • Địa lý của Châu Á Thái Bình Dương
 • Văn hóa và Xã hội Châu Á Thái Bình Dương
 • Lịch sử Châu Á Thái Bình Dương
 • Chính trị và Xã hội Nhật Bản
 • Văn hóa đại chúng của Nhật Bản
 • Lịch sử Nhật Bản
 • Hiến pháp Nhật Bản
 • Bài giảng đặc biệt (Nghiên cứu Nhật Bản)
 • Giao tiếp đa văn hóa ứng dụng
 • Kỹ năng và Thực hành cho Lãnh đạo Toàn cầu
 • Lãnh đạo Toàn cầu về Tác động Xã hội
 • Nghệ thuật Trà đạo Nhật Bản
 • Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản
 • Nghệ thuật truyền thống Nhật Bản
Giới thiệu về Nhóm nghiên cứu chính
 • Giới thiệu về Phát triển bền vững *
 • Giới thiệu về Du lịch và Khách sạn *
 • Giới thiệu về Nghiên cứu Chính sách
 • Giới thiệu về xã hội học *
 • Giới thiệu về Văn hóa và Xã hội
 • Giới thiệu về Nghiên cứu Truyền thông
 • Giới thiệu về quan hệ quốc tế
 • Giới thiệu về Chính trị So sánh
 • Giới thiệu về Khoa học Chính trị
 • Kinh tế thế giới và các vấn đề toàn cầu
 • Giới thiệu về Kinh tế
 • Toán học cơ bản
 • Số liệu thống kê
 • Thống kê khoa học xã hội *
 • Toán cao cấp

* Chúng tôi đặc biệt khuyến khích học những môn này cho những người ở ST.

Quỹ công dân toàn cầu
 • Nghiên cứu pháp lý
 • Tâm lý
 • Đạo đức sinh học
 • AI và Xã hội
 • Triết học phương Tây
 • Triết học Trung Quốc
 • Nghệ thuật thị giác phương Tây
 • Khoa học và Công nghệ hiện đại
 • Kĩ năng thương lượng
 • Tư duy logic và phản biện
 • Phân tích bản thân để định hướng nghề nghiệp
 • Các quan điểm đa dạng về các ngành nghề
 • Bài giảng đặc biệt (Môn nghệ thuật khai phóng)
 • Thiết kế web
 • Cơ bản về xử lý thông tin
 • Cơ bản về lập trình
 • Kiến thức thông tin
 • Khoa học sức khỏe
 • Phòng thí nghiệm Sản xuất Truyền thông
 • Kỳ thực tập
 • Phân tích lĩnh vực nghề nghiệp để phát triển nghề nghiệp
 • AI và Khoa học dữ liệu
 • Giới thiệu về GIS
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Bài giảng đặc biệt (ICT)
 • Lập trình hệ thống thông tin

MÔN HỌC GIÁO DỤC NGÔN NGỮ

Lớp học tiếng Nhật
 • Khóa học tiếng Nhật (Cơ sở / Trung cấp / Dự bị nâng cao / Nâng cao)
 • Tiếng Nhật nghề nghiệp
 • Ngôn ngữ và Văn hóa ở Nhật Bản
 • Chủ đề về ngôn ngữ và xã hội ở Nhật Bản
 • Kỹ năng Kanji và Từ vựng
 • Tiếng Nhật để thể hiện bản thân
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật
Lớp học tiếng Anh
 • Khóa học tiếng Anh (Dự bị / Dự bị Trung cấp / Trung cấp / Thượng trung cấp / Cao cấp)
 • English for Discussion and Debate
 • Tiếng Anh trong ngành Truyền thông
 • English for Journalism
 • Tiếng Anh cho Doanh nghiệp A
 • Tiếng Anh cho Quản trị Khách sạn và Du lịch
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
 • Tiếng Anh cho Doanh nghiệp B
 • Đọc sách hư cấu bằng tiếng Anh
Lớp học ngôn ngữ Châu Á Thái Bình Dương
 • Tiếng Trung I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Hàn I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Mã Lai/tiếng Indonesia I – III、, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Tây Ban Nha I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Thái I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Việt I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
Lớp học ngôn ngữ cụ thể
 • Khóa học luyện thi năng lực tiếng Anh I - III
 • TESOL
 • Ngôn ngữ học Nhật Bản dành cho Giáo dục Ngôn ngữ Nhật Bản
 • Dạy tiếng Nhật
 • Giới thiệu về Ngôn ngữ Châu Á Thái Bình Dương
 • Học ngôn ngữ chuyên sâu
 • Bài giảng đặc biệt (Môn ngoại ngữ)

ĐỐI TƯỢNG ST

Nghiên cứu Môi trường
 • Môi trường và Xã hội
 • Chính sách và quản trị môi trường
 • Môi trường kinh tế
 • Giáo dục môi trường
 • Khí hậu thay đổi
 • Sự đa dạng sinh học
 • Công viên và Khu bảo tồn
Quản trị tài nguyên
 • Phòng ngừa ô nhiễm
 • Quản lý tài nguyên
 • Kinh tế tuần hoàn
 • Quản lý năng lượng
 • Kinh doanh bền vững
Phát triển Quốc tế
 • Xã hội học và nhân chủng học phát triển
 • Chính trị phát triển
 • Xung đột và Phát triển
 • Hợp tác Phát triển quốc tế
 • Chính sách phát triển
 • Phát triển và Kinh tế
Nghiên cứu Du lịch
 • Xã hội học du lịch
 • Văn hóa du lịch
 • Du lịch di sản
 • Kinh tế du lịch
 • Nhân văn học
 • Truyền thông và Du lịch
Quản trị ngành Du lịch
 • Hoạt động du lịch
 • Marketing Điểm đến
 • Ngành MICE và Sự kiện
 • Du lịch sở thích đặc biệt
 • Du lịch Sức khỏe & Khỏe mạnh
Quản trị khách sạn
 • Hoạt động khách sạn
 • Thiết kế trải nghiệm dịch vụ
 • Marketing khu nghỉ dưỡng
 • Hoạt động Thực phẩm và Đồ uống
 • Quản lý doanh thu
Doanh nghiệp xã hội
 • Giới thiệu về Kế toán
 • Hành vi tổ chức
 • Giới thiệu về ban quản lý
 • Giới thiệu về Marketing
 • Quản lý chiến lược
 • Khởi nghiệp
 • Quản lý dự án
 • NPO/NGO
Phát triển vùng và địa phương
 • Du lịch bền vững
 • Quy hoạch và phát triển điểm đến du lịch
 • Phát triển nông thôn và du lịch
 • Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững
 • Thiết kế đô thị
 • Thành phố kiên cường
 • Phát triển cộng đồng
 Hệ thống thông tin và khoa học dữ liệu
 • GIS và viễn thám
 • Công nghệ và ứng dụng Internet
 • Phân tích dữ liệu lớn
 • Mô hình hóa và phân tích hệ thống
 • Phân tích thống kê nâng cao
 • Công nghệ mới và xã hội tương lai
Kỹ năng học tập
 • Giới thiệu phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Đọc phê phán I – II
Dự án nghiên cứu tốt nghiệp và hội thảo
 • Hội thảo chính
 • Hội thảo nghiên cứu
 • Đồ án tốt nghiệp
 • thành tựu cao nhất
Chương trình ngoài trường
 • Thực hành
 • Lĩnh vực nghiên cứu
 • Thực tập chuyên ngành

Xem tại đây để biết thêm thông tin về ST

Liên kết tới trang bên ngoài
ĐÓNG

Chọn ngôn ngữ của bạn

 • English
 • 日本語
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體/正體)
 • ภาษาไทย
 • Tiếng Việt
 • Bahasa Indonesia
 • 한글
 • اللغة العربية
 • Español
 • Français
 • සිංහල
 • বাংলা
 • Монгол хэл
 • မြန်မာဘာသာ
 • தமிழ்
 • Oʻzbek tili

Chào mừng đến với trang web tuyển sinh APU

Bạn quan tâm đến chương trình nào?

Đại học
Tốt nghiệp
Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)
ĐẦU TRANG