เกี่ยวกับ APU | เว็บไซต์ APU สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

MENU
Select a Language
Ritsumeikan Asia Pacific University International Undergraduate Admissions

เกี่ยวกับ APU

สร้างโลกของคุณที่เอพียู

เสรีภาพ สันติภาพ และมนุษยชาติ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับนานาชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก หรือ เอพียู ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ.2000 โดยยึดหลักอุดมคติเหล่านี้ เป็นรากฐาน นำไปสู่สังคมการศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบใหม่ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างผู้นำระดับนานาชาติในทุกสาขาและอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาสิบเจ็ดปีที่ผ่านมา เอพียูได้พัฒนาและประสบความสำเร็จเกินไปกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมหาวิทยาลัยกลายเป็นสังคมที่รวมตัวกันของนักศึกษาหลายพันคนจากมากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก มาใช้ชีวิตนักศึกษาร่วมกัน เรียนรู้ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและร่วมพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจและรู้จักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรู้และประสบการณ์รอบตัวในระดับนานาชาติที่ได้รับตลอดระยะเวลาในเอพียู ทำให้นักศึกษาที่จบจากเอพียูมีทักษะและความชำนาญในการเผชิญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
เส้นทางสร้างอนาคตและสังคมรอบตัวคุณเริ่มต้นที่เอพียู

สถิติเอพียู

 • 5,848คน
  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
 • 50.3%
  จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
 • 140+
  องค์กรและชมรมนำโดยนักศึกษาเอพียู
 • นักศึกษาเอพียูในปัจจุบันมาจาก 90 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
 • คณาจารย์มาจาก 25 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
 • ศิษย์เก่าเอพียูมาจากจำนวนทั้งสิ้น 138 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
 • เครือข่ายองค์กรและสถาบันจำนวน 426 แห่งใน 66 ประเทศ
 • 138 แห่งมหาวิทยาลัยคู่สัญญาสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน 46 ประเทศ
 • 88ท่าน
  คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์จากสถานฑูตต่างๆ จำนวน
 • 96.7%
  อัตราการได้งานทันทีเมื่อจบการศึกษา
 • 4,116คน
  ผู้ได้รับทุนเอพียูและทุนจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน
 • เอพียูได้รับคัดเลือกโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี 2014 ให้เป็นหนึ่งใน
  “มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น”
 • มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในประเทศญี่ปุ่น
  ที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจโดยสถาบัน AACSB

สร้างความมั่นคงในอนาคต

ความรู้ ทักษะความชำนาญ ความสามารถทางภาษา

และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเอพียูจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จในก้าวต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอพียูจึงมีอัตราได้รับการจ้างงานทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศสูงถึง 96.7% ที่เอพียูมีสำนักบริการด้านอาชีพซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในการหางานในองค์กรระดับนานาชาติซึ่งมีการแข่งขันสูง

ลงมือทดลอง

ลองเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่เอพียูจัดให้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกของการทำงานจริง และต่อยอดไปยังเป้าหมายทางอาชีพในอนาคตของนักศึกษา เอพียูจัดให้มีโปรแกรมการฝึกงานที่นักศึกษาสามารถเก็บหน่วยกิตวิชาเรียนไปในตัวได้ด้วย

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

ที่มหาวิทยาลัยเอพียู นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าฟังการบรรยายพิเศษ พบปะและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำ นักเคลื่อนไหว นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในสังคมโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และอัพเดทข้อมูล สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง และยังสามารถขอคำแนะนำทางด้านอาชีพจากบุคคลเหล่านี้ เพื่อสะท้อนให้นักศึกษาได้มองเห็นตนเองว่าต้องการมีส่วนร่วมในบทบาทไหนของสังคมโลกในอนาคต

ค้นหาทางเลือก

ศักยภาพของนักศึกษาเอพียูเป็นที่ยอมรับ และได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำ และองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก ในปีที่ผ่านมามีตัวแทนจากบริษัทและองค์กรต่างๆ จำนวนมากกว่า 350 แห่ง ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเอพียูเพื่อจัดการสัมภาษณ์และรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในหลาย ตำแหน่งทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ นั่นหมายความว่านักศึกษาเอพียูมีโอกาสได้งานทำโดยที่ไม่ต้องออกไปหางานเอง นอกจากนี้มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่เอพียู หรือที่สถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ

รายชื่อบริษัทผู้รับนักศึกษาจากเอพียูเข้าทำงาน (สำหรับปีการศึกษา 2015)

 • Accenture Japan Ltd.
 • Adecco Ltd.
 • All Nippon Airways Co., Ltd.
 • Apple Japan G.K
 • Bandai Namco Games Inc.
 • Clarion Co., Ltd.
 • Dell, Japan Inc.
 • Ebara Corporation
 • Fujitsu Limited
 • Google Inc.
 • Hitachi High-Tech Science Corporation
 • Hoshino Resort Co., Ltd.
 • Japan Airlines Co., Ltd.
 • Japan Aviation Electronics Industry, Limited
 • Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
 • JTB Pte. Ltd.
 • Kobe Steel, Ltd.
 • Mitsui Chemicals, Inc.
 • Mizuho Financial Group, Inc. (MHFG)
 • NEC Corporation
 • Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
 • Nissan Motor Co., Ltd.
 • Nittsu Shoji Co., Ltd.
 • NTT Docomo, Inc.
 • Resona Bank, Limited
 • Robert Walters Japan K.K
 • Septeni Holdings Co., Ltd.
 • Sumitomo Life Insurance Company
 • Toshiba Corporation
 • Toyota Tsusho Corporation

รายชื่อสถาบันที่บัณฑิตจากเอพียูเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก (เรียงลำดับตามชื่อประเทศ)

 • Australian National University, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
 • University of Melbourne, Australia
 • University of Sydney, Australia
 • Carleton University, Canada
 • Simon Fraser University, Canada
 • Copenhagen Business School, Denmark
 • Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg, Germany
 • Trier University of Applied Sciences, Germany
 • The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
 • City University of Hong Kong, Hong Kong
 • Keio University, Japan
 • Kyoto University, Japan
 • Meiji University, Japan
 • Nagoya University, Japan
 • Sophia University, Japan
 • University of Tokyo, Japan
 • Waseda University, Japan
 • Victoria University of Wellington, New Zealand
 • Graduate Institute of International and Development Studies, Switzerland
 • Assumption University, Thailand
 • Tilburg University, The Netherlands
 • University of Bath, UK
 • University of Birmingham, UK
 • Lancaster University, UK
 • London College of Fashion, UK
 • University of Glasgow, UK
 • Case Western Reserve University, USA
 • Johns Hopkins University, USA
 • University of Michigan, USA
 • Tulane University, USA
PAGE TOP