เกี่ยวกับ APU | เว็บไซต์ APU สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

MENU
Select a Language
Ritsumeikan Asia Pacific University International Undergraduate Admissions

เกี่ยวกับ APU

สร้างโลกของคุณที่เอพียู

เสรีภาพ สันติภาพ และมนุษยชาติ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับนานาชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก หรือ เอพียู ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยยึดหลักอุดมคติเหล่านี้เป็นรากฐาน นำไปสู่สังคมการศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างผู้นำระดับนานาชาติในทุกสาขาและอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอพียูได้พัฒนาและประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมายเกินไปกว่าที่ตั้งไว้ แต่มหาวิทยาลัยเอพียูยังเป็นสถานที่รวมตัวของนักศึกษาหลายพันคนจากมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกที่ได้มาใช้ชีวิตนักศึกษาร่วมกัน เรียนรู้การปรับตัวและอยู่ร่วมกันของผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรู้และประสบการณ์รอบตัวในระดับนานาชาติที่ได้รับตลอดระยะเวลาในเอพียู ทำให้นักศึกษาที่จบจากเอพียูมีทักษะและความชำนาญในการเผชิญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
เส้นทางอนาคตและสังคมรอบตัวคุณเริ่มต้นที่เอพียู

สถิติเอพียู

 • 5,516คน
  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
 • 46%
  จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
 • 100+
  องค์กรและชมรมนำโดยนักศึกษาเอพียู
 • นักศึกษาเอพียูในปัจจุบันมาจาก 95 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
 • คณาจารย์มาจาก 23 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
 • ศิษย์เก่าเอพียูมาจากจำนวนทั้งสิ้น 159 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
 • นักศึกษาชาวต่างชาติ 91% ได้รับทุนการศึกษาจากเอพียู (ปี 2021)
 • 155 แห่งมหาวิทยาลัยคู่สัญญาสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน 45 ประเทศ
 • 92%
  อัตราการได้งานทันทีเมื่อจบการศึกษา
 • เอพียูได้รับคัดเลือกโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี 2022 ให้เป็นหนึ่งใน
  “มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น”
 • มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ของญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก
  (จัดลำดับโดย Times Higher Education University Rankings 2021)

สร้างความมั่นคงในอนาคต

ความรู้ ทักษะความชำนาญ ความสามารถทางภาษา

และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเอพียูจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จในก้าวต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอพียูจึงมีอัตราได้รับการจ้างงานทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศสูงถึง 92% ที่เอพียูมีสำนักบริการด้านอาชีพซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในการหางานในองค์กรระดับนานาชาติซึ่งมีการแข่งขันสูง

ลงมือทดลอง

ลองเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่เอพียูจัดให้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโลกของการทำงานจริง และต่อยอดไปยังเป้าหมายทางอาชีพในอนาคตของนักศึกษา เอพียูจัดให้มีโปรแกรมการฝึกงานที่นักศึกษาสามารถเก็บหน่วยกิตวิชาเรียนไปในตัวได้ด้วย

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

ที่มหาวิทยาลัยเอพียู นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าฟังการบรรยายพิเศษ พบปะและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำ นักเคลื่อนไหว นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในสังคมโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และอัพเดทข้อมูล สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง และยังสามารถขอคำแนะนำทางด้านอาชีพจากบุคคลเหล่านี้ เพื่อสะท้อนให้นักศึกษาได้มองเห็นตนเองว่าต้องการมีส่วนร่วมในบทบาทไหนของสังคมโลกในอนาคต

ค้นหาทางเลือก

ศักยภาพของนักศึกษาเอพียูเป็นที่ยอมรับ และได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำ และองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก ในปีที่ผ่านมามีตัวแทนจากบริษัทและองค์กรต่างๆ จำนวนมากกว่า 350 แห่ง ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเอพียูเพื่อจัดการสัมภาษณ์และรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในหลาย ตำแหน่งทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ นั่นหมายความว่านักศึกษาเอพียูมีโอกาสได้งานทำโดยที่ไม่ต้องออกไปหางานเอง นอกจากนี้มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่เอพียู หรือที่สถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ

รายชื่อบริษัทผู้รับนักศึกษาจากเอพียูเข้าทำงาน (สำหรับปีการศึกษา 2022)

 • Amazon Japan G.K.
 • Deloitte Tohmatsu Consulting LLC
 • NTT Data Corporation
 • Panasonic Corporation
 • KPMG Tax Corporation
 • Apple Japan, Inc.
 • Sheraton Hotels and Resorts
 • Hilton Tokyo
 • Coca Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
 • Mizuho Financial Group, Inc.
 • SoftBank Corp.
 • United Nations
 • Fujitsu Limited
 • Resona Bank, Limited
 • SMBC Trust Bank Ltd.
 • Bloomberg L.P.
 • Unilever Japan K.K.
 • KOSÉ Corporation
 • Daio Paper Corporation
 • BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
 • Hitachi Chemical Co., Ltd.
 • Kumon Institute of Education Co., Ltd.
 • Robert Walters Japan KK
 • Honda Trading Corporation
 • Tokyo Century Corporation

รายชื่อสถาบันที่บัณฑิตจากเอพียูเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก (เรียงลำดับตามชื่อประเทศ)

 • University of Oxford, UK
 • Harvard University, USA
 • London School of Economics and Political Science, UK
 • University of Washington, USA
 • The University of Melbourne, Australia
 • The University of Tokyo, Japan
 • University of British Columbia, Canada
 • Nanyang Technological University, Singapore
 • Seoul National University, Korea
 • Kyoto University, Japan
 • The Ohio State University, USA
 • Lund University, Sweden
 • Trinity College Dublin, Ireland
 • Copenhagen Business School, Denmark
 • University of Iceland, Iceland
 • University of Tsukuba, Japan
 • Ewha Womans University, Korea
 • Chulalongkorn University, Thailand
 • ESSEC Business School, France
 • Trier University, Germany
 • Radbound University Nijmegen, Netherlands
 • BI Norwegian Business School, Norway
 • Singapore Management University, Singapore
 • Swiss Hotel Management School, Switzerland
 • University College London (UCL), UK
PAGE TOP