Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS) | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

APS

Cao đẳng của
Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)

Sơ lược về Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)

Tại APS, sinh viên được thử thách bản thân trong việc giải quyết những vấn đề lớn toàn cầu và suy nghĩ những hướng tư duy mới để đối mặt với thách thức trước mắt. Tại đây, bạn sẽ được học tập và nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương, song song với đó là trau dồi kỹ năng ngôn ngữ và công nghệ thông tin. Tốt nghiệp APS, sinh viên có đa dạng cơ hội nghề nghiệp như làm việc trong chính phủ, các tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia hoặc trong các công ty truyền thông.

Sinh viên APS sẽ được tham gia các khóa học nhập môn về chính trị học, xã hội học và kinh tế. Từ những kiến thức nền trong 3 lĩnh vực này, sinh viên sẽ tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên sâu hơn, bên cạnh đó cũng lựa chọn các lớp tự chọn để mở rộng kiến thức. Tại APS, quá trình học tập chủ động được bổ trợ bởi những hoạt động như trao đổi sinh viên, thực tập, kiến tập, nghiên cứu thực tế. Thông qua các lớp hội thảo và luận án/báo cáo, sinh viên thể hiện sự hiểu biết toàn diện và sâu rộng về các vấn đề mà khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt.

Chuyên ngành

APS đã thành lập 3 lĩnh vực nghiên cứu nhằm tiến hành giáo dục và nghiên cứu nhằm phát triển khả năng giải quyết vấn đề trên phạm vi rộng và bí quyết chuyên môn về các vấn đề mà khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải đối mặt. Các nghiên cứu tập trung vào trình độ thông thạo ngôn ngữ vững chắc và sự hiểu biết cơ bản về các nền văn hóa, lịch sử, xã hội, môi trường tự nhiên và điều kiện lịch sử đa dạng của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Văn hóa, Xã hội và Truyền thông

Ngành học này cho phép sinh viên học về cách phân tích xã hội, văn hóa và các giá trị của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhằm hiểu sâu hơn về các vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt. Sinh viên sẽ có được tầm nhìn và tư duy toàn cầu, các kỹ năng truyền thông quan trọng và khả năng nhìn nhận vấn đề xã hội từ nhiều góc độ.

Kinh tế toàn cầu

Ngành học này cung cấp chương trình đào tạo về Kinh tế và các nhánh nghiên cứu nhỏ hơn. Từ đó, sinh viên có đủ năng lực để trở thành Chuyên gia trong bất kỳ mảng nào của Kinh tế Quốc tế như Kinh tế các khu vực, Bất bình đẳng, Xóa đói giảm nghèo, Năng lượng, Thực phẩm, Nông nghiệp, Tài nguyên, Công nghiệp hóa, Ô nhiễm, Sức khỏe và Số hóa. 

Quan hệ quốc tế

Theo học ngành này, sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu sâu về các vấn đề phức tạp của việc giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình khu vực cũng như trau dồi khả năng đối phó với các vấn đề toàn cầu ngày càng phức tạp. Quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên sẽ được dựa trên ba nền tảng chính là Luật quốc tế, Chính trị học và Kinh tế, từ đó tích lũy kỹ năng về Tư duy phản biện và tư giải quyết vấn đề dựa trên Chính sách.

*Chương trình dành cho sinh viên chuyển tiếp:
Sinh viên chuyển tiếp năm thứ 2 nhập học từ năm học 2018 đến năm học 2023 hoặc sinh viên chuyển tiếp năm thứ 3 nhập học từ năm học 2019 đến năm học 2024 nên tuân theo chương trình đào tạo năm 2017. Để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo và các môn học, vui lòng truy cập trang web của Phòng Đào tạo.

Video APS

Danh sách chủ đề APS

Trong năm đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu tham gia các khóa học nghệ thuật tự do. Các lớp học liên ngành này được thiết kế để cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc khi bạn bắt đầu các khóa học chuyên ngành cụ thể vào năm thứ hai. Bạn cũng có cơ hội cá nhân hóa lộ trình học tập của mình và tham gia một số khóa học cả trong và ngoài chuyên ngành của mình trong suốt quá trình học tại APU.

CÁC MÔN NGHỆ THUẬT TỰ DO CHUNG

APU Biết chữ
 • Hội thảo thành công của Sinh viên
 • Hội thảo hợp tác đa văn hóa
 • Hòa bình, Nhân văn và Dân chủ
 • Giới thiệu về Giao tiếp đa văn hóa
 • Nghiên cứu thực địa liên văn hóa I – II
 • Các nghiên cứu về so sánh đa văn hóa
 • Nền tảng cho Lãnh đạo Toàn cầu
 • Thiết kế học tập ở nước ngoài
 • Chương trình cầu nối
 • Ngôn ngữ của Châu Á Thái Bình Dương
 • Các tôn giáo của Châu Á Thái Bình Dương
 • Địa lý của Châu Á Thái Bình Dương
 • Văn hóa và Xã hội Châu Á Thái Bình Dương
 • Lịch sử Châu Á Thái Bình Dương
 • Chính trị và Xã hội Nhật Bản
 • Văn hóa đại chúng của Nhật Bản
 • Lịch sử Nhật Bản
 • Hiến pháp Nhật Bản
 • Bài giảng đặc biệt (Nghiên cứu Nhật Bản)
 • Giao tiếp đa văn hóa ứng dụng
 • Kỹ năng và Thực hành cho Lãnh đạo Toàn cầu
 • Lãnh đạo Toàn cầu về Tác động Xã hội
 • Nghệ thuật Trà đạo Nhật Bản
 • Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản
 • Nghệ thuật truyền thống Nhật Bản
Giới thiệu về Nhóm nghiên cứu chính
 • Giới thiệu về Phát triển bền vững
 • Giới thiệu về Du lịch và Khách sạn
 • Giới thiệu về Nghiên cứu Chính sách
 • giới thiệu về xã hội học
 • Giới thiệu về Văn hóa và Xã hội
 • Giới thiệu về Nghiên cứu Truyền thông
 • Giới thiệu về quan hệ quốc tế
 • Giới thiệu về Chính trị So sánh
 • Giới thiệu về Khoa học Chính trị
 • Kinh tế thế giới và các vấn đề toàn cầu
 • Giới thiệu về Kinh tế
 • Toán học cơ bản
 • Số liệu thống kê
 • Thống kê Khoa học Xã hội
 • Toán cao cấp
Quỹ công dân toàn cầu
 • Nghiên cứu pháp lý
 • Tâm lý
 • Đạo đức sinh học
 • AI và Xã hội
 • Triết học phương Tây
 • Triết học Trung Quốc
 • Nghệ thuật thị giác phương Tây
 • Khoa học và Công nghệ hiện đại
 • Kĩ năng thương lượng
 • Tư duy logic và phản biện
 • Phân tích bản thân để định hướng nghề nghiệp
 • Các quan điểm đa dạng về các ngành nghề
 • Bài giảng đặc biệt (Môn nghệ thuật khai phóng)
 • Thiết kế web
 • Cơ bản về xử lý thông tin
 • Cơ bản về lập trình
 • Kiến thức thông tin
 • Khoa học sức khỏe
 • Phòng thí nghiệm Sản xuất Truyền thông
 • Kỳ thực tập
 • Phân tích lĩnh vực nghề nghiệp để phát triển nghề nghiệp
 • AI và Khoa học dữ liệu
 • Giới thiệu về GIS
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Bài giảng đặc biệt (ICT)
 • Lập trình hệ thống thông tin

MÔN HỌC GIÁO DỤC NGÔN NGỮ

Lớp học tiếng Nhật
 • Khóa học tiếng Nhật (Cơ sở / Trung cấp / Dự bị nâng cao / Nâng cao)
 • Tiếng Nhật nghề nghiệp
 • Ngôn ngữ và Văn hóa ở Nhật Bản
 • Chủ đề về ngôn ngữ và xã hội ở Nhật Bản
 • Kỹ năng Kanji và Từ vựng
 • Tiếng Nhật để thể hiện bản thân
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật
Lớp học tiếng Anh
 • Khóa học tiếng Anh (Dự bị / Dự bị Trung cấp / Trung cấp / Thượng trung cấp / Cao cấp)
 • English for Discussion and Debate
 • Tiếng Anh trong ngành Truyền thông
 • English for Journalism
 • Tiếng Anh cho Doanh nghiệp A
 • Tiếng Anh cho Quản trị Khách sạn và Du lịch
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
 • Tiếng Anh cho Doanh nghiệp B
 • Đọc sách hư cấu bằng tiếng Anh
Lớp học ngôn ngữ Châu Á Thái Bình Dương
 • Tiếng Trung I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Hàn I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Mã Lai/tiếng Indonesia I – III、, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Tây Ban Nha I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Thái I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
 • Tiếng Việt I – III, Học ngôn ngữ toàn cầu
Lớp học ngôn ngữ cụ thể
 • Khóa học luyện thi năng lực tiếng Anh I - III
 • TESOL
 • Ngôn ngữ học Nhật Bản dành cho Giáo dục Ngôn ngữ Nhật Bản
 • Dạy tiếng Nhật
 • Giới thiệu về Ngôn ngữ Châu Á Thái Bình Dương
 • Học ngôn ngữ chuyên sâu
 • Bài giảng đặc biệt (Môn ngoại ngữ)

ĐỐI TƯỢNG APS

Văn hóa, Xã hội và Truyền thông (CSM)
 • Xã hội học
 • Xã hội học xuyên quốc gia
 • Xã hội học nâng cao
 • Lý thuyết xã hội
 • Sự phân tầng xã hội
 • Tôn giáo và Xã hội
 • Giáo dục và Xã hội
 • Ngôn ngữ và Xã hội
 • Môi trường và Xã hội
 • Hệ thống thực phẩm và xã hội
 • Đói nghèo toàn cầu
 • Toàn cầu hóa và chủ nghĩa khu vực
 • Dân tộc và Quốc gia
 • Đa văn hóa và xã hội
 • Bản sắc và Chính trị
 • Nghiên cứu giới tính
 • Nhân văn học
 • Nghiên cứu văn hóa
 • Truyền thông và Văn hóa
 • Truyền thông và Pháp luật
 • Truyền thông và Lịch sử
 • Truyền thông và Chính trị
 • Truyền thông và Xung đột
 • Công nghệ và Xã hội Kỹ thuật số
 • Truyền thông và Xã hội Mới
 • Lịch sử toàn cầu
 • Lịch sử tương tác trên thế giới
 • Lý thuyết chính trị
 • Quyền con người
 • Nghiên cứu hòa bình
 • Nhân văn và Hiện đại
 • Tâm lý xã hội
 • Phân tích dữ liệu lớn
Kinh tế toàn cầu
 • Sự phân tầng xã hội
 • Xã hội học xuyên quốc gia
 • Nhân văn học
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Nông nghiệp và Tài nguyên
 • Hệ thống thực phẩm và xã hội
 • Môi trường và Xã hội
 • Phân tích Kinh tế toàn cầu
 • Đói nghèo toàn cầu
 • Kinh tế lượng
 • Lý thuyết trò chơi
 • Hợp tác quốc tế
 • Chính trị phát triển
 • Kinh tế chính trị so sánh của Châu Á Thái Bình Dương
 • Xung đột và Phát triển
 • Quản lý dự án
 • Quản lý năng lượng
 • Phân tích dữ liệu lớn
 • Kinh tế học hành vi và kinh tế học thực nghiệm
 • Kinh tế Nhật Bản
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế Châu Á
 • Kinh tế phát triển
 • Hệ sinh thái công nghiệp
 • Truyền thông môi trường
 • Kinh tế sức khỏe toàn cầu
 • Kinh tế Mỹ
 • Kinh tế Châu Âu
 • Các tổ chức quốc tế
 • Chính sách cộng đồng
 • Kinh tế chính trị quốc tế
 • Bài giảng đặc biệt (Các vấn đề kinh tế ở Châu Á, Trung Đông và Châu Phi)
 • Tài chính quốc tế
 • Môi trường kinh tế
Quan hệ quốc tế
 • Lý thuyết quan hệ quốc tế
 • Hợp tác quốc tế
 • Quyền con người
 • Lý thuyết chính trị
 • Chính trị phát triển
 • Kinh tế chính trị so sánh của Châu Á Thái Bình Dương
 • Lịch sử Chính trị Quốc tế
 • Luật quôc tê
 • Các vấn đề và chính sách toàn cầu
 • Xung đột và Phát triển
 • Nghiên cứu hòa bình
 • Toàn cầu hóa và chủ nghĩa khu vực
 • Quan hệ quốc tế ở Châu Á Thái Bình Dương
 • Các tổ chức quốc tế
 • Chính sách cộng đồng
 • Kinh tế chính trị quốc tế
 • Bản sắc và Chính trị
 • Địa chính trị và Xung đột sau Chiến tranh Lạnh
 • Bạo lực và khủng bố
 • Toàn cầu hóa và Luật pháp
 • Giải quyết xung đột quốc tế
 • Chính sách đối ngoại của Nhật Bản
 • Ra quyết định chiến lược
 • Dân tộc và Quốc gia
 • Truyền thông và Chính trị
 • Truyền thông và Xung đột
Môn học chính
 • Giới thiệu về Nghiên cứu Khu vực
Các chủ đề chung của APS
 • Bài giảng đặc biệt (Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương)
 • Nghiên cứu thực địa APS
 • Khu vực nghiên cứu
 • Dự án nghiên cứu thực địa
 • Kinh doanh mạo hiểm
 • đóng băng
 • Thiết kế và Phương pháp Nghiên cứu
Chủ đề hội thảo
 • Giới thiệu về Nghiên cứu trong Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Hội thảo chính
 • Nghiên cứu Tốt nghiệp I – II
 • Luận văn tốt nghiệp

Xem tại đây để biết thêm thông tin về APS

Liên kết tới trang bên ngoài
ĐÓNG

Chọn ngôn ngữ của bạn

 • English
 • 日本語
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體/正體)
 • ภาษาไทย
 • Tiếng Việt
 • Bahasa Indonesia
 • 한글
 • اللغة العربية
 • Español
 • Français
 • සිංහල
 • বাংলা
 • Монгол хэл
 • မြန်မာဘာသာ
 • தமிழ்
 • Oʻzbek tili

Chào mừng đến với trang web tuyển sinh APU

Bạn quan tâm đến chương trình nào?

Đại học
Tốt nghiệp
Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)
ĐẦU TRANG