DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ

Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS) | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học
APS

Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)

Sơ lược về Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)

Tại APS, sinh viên được thử thách bản thân trong việc giải quyết những vấn đề lớn toàn cầu và suy nghĩ những hướng tư duy mới để đối mặt với thách thức trước mắt. Tại đây, bạn sẽ được học tập và nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương, song song với đó là trau dồi kỹ năng ngôn ngữ và công nghệ thông tin. Tốt nghiệp APS, sinh viên có đa dạng cơ hội nghề nghiệp như làm việc trong chính phủ, các tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia hoặc trong các công ty truyền thông.

Sinh viên APS sẽ được tham gia các khóa học nhập môn về chính trị học, xã hội học và kinh tế. Từ những kiến thức nền trong 3 lĩnh vực này, sinh viên sẽ tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên sâu hơn, bên cạnh đó cũng lựa chọn các lớp tự chọn để mở rộng kiến thức. Tại APS, quá trình học tập chủ động được bổ trợ bởi những hoạt động như trao đổi sinh viên, thực tập, kiến tập, nghiên cứu thực tế. Thông qua các lớp hội thảo và luận án/báo cáo, sinh viên thể hiện sự hiểu biết toàn diện và sâu rộng về các vấn đề mà khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt.Chuyên ngành

APS đã thành lập 3 lĩnh vực nghiên cứu nhằm tiến hành giáo dục và nghiên cứu nhằm phát triển khả năng giải quyết vấn đề trên phạm vi rộng và bí quyết chuyên môn về các vấn đề mà khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải đối mặt. Các nghiên cứu tập trung vào trình độ thông thạo ngôn ngữ vững chắc và sự hiểu biết cơ bản về các nền văn hóa, lịch sử, xã hội, môi trường tự nhiên và điều kiện lịch sử đa dạng của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.Văn hóa, Xã hội và Truyền thông

Ngành học này cho phép sinh viên học về cách phân tích xã hội, văn hóa và các giá trị của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhằm hiểu sâu hơn về các vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt. Sinh viên sẽ có được tầm nhìn và tư duy toàn cầu, các kỹ năng truyền thông quan trọng và khả năng nhìn nhận vấn đề xã hội từ nhiều góc độ.

Kinh tế quốc tế

Ngành học này cung cấp chương trình đào tạo về Kinh tế và các nhánh nghiên cứu nhỏ hơn. Từ đó, sinh viên có đủ năng lực để trở thành Chuyên gia trong bất kỳ mảng nào của Kinh tế Quốc tế như Kinh tế các khu vực, Bất bình đẳng, Xóa đói giảm nghèo, Năng lượng, Thực phẩm, Nông nghiệp, Tài nguyên, Công nghiệp hóa, Ô nhiễm, Sức khỏe và Số hóa. 

Quan hệ quốc tế

Theo học ngành này, sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu sâu về các vấn đề phức tạp của việc giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình khu vực cũng như trau dồi khả năng đối phó với các vấn đề toàn cầu ngày càng phức tạp. Quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên sẽ được dựa trên ba nền tảng chính là Luật quốc tế, Chính trị học và Kinh tế, từ đó tích lũy kỹ năng về Tư duy phản biện và tư giải quyết vấn đề dựa trên Chính sách.


*Chương trình dành cho sinh viên chuyển tiếp:
Sinh viên chuyển tiếp năm thứ 2 nhập học từ năm học 2018 đến năm học 2023 hoặc sinh viên chuyển tiếp năm thứ 3 nhập học từ năm học 2019 đến năm học 2024 nên tuân theo chương trình đào tạo năm 2017. Để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo và các môn học, vui lòng truy cập trang web của Phòng Đào tạo.

Các video liên quan khoa APS

Danh sách chủ đề APS

Trong năm đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu tham gia các khóa học nghệ thuật tự do. Các lớp học liên ngành này được thiết kế để cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc khi bạn bắt đầu các khóa học chuyên ngành cụ thể vào năm thứ hai. Bạn cũng có cơ hội cá nhân hóa lộ trình học tập của mình và tham gia một số khóa học cả trong và ngoài chuyên ngành của mình trong suốt quá trình học tại APU.Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG