Học phí & Lệ phí | APU Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Học phí và lệ phí

Học phí

Học phí tiêu chuẩn cho bốn năm học

Học phí được thanh toán theo học kỳ và bao gồm 2 phần: phần học phí cố định (học phí A) và phần học phí thay đổi phụ thuộc vào kỳ học vào kỳ học và số lượng tín chỉ đăng ký (học phí B). 

  Năm nhất
(Học kỳ 1 và 2)
Năm hai
(Học kỳ 3 và 4)
Năm ba
(Học kỳ 5 và 6)
Năm tư
(Học kỳ 7 và 8)
Số lượng tín chỉ tối đa một học kỳ 18 20 20 24
Sinh viên năm thứ nhất 234,000,000VND 1.500.000Yên 1.500.000Yên 1.500.000Yên
Sinh viên chuyển tiếp năm thứ hai 1.500.000Yên 1.500.000Yên 1.500.000Yên
Sinh viên chuyển tiếp năm thứ ba 1.500.000Yên 1.500.000Yên

Phí thủ tục đăng ký

Để đăng ký học tại APU, bạn cần phải thanh toán Phí ứng tuyển, Học phí cho Học kỳ đầu tiên, Phí vào học tại AP và Bảo hiểm toàn diện cho người thuê nhà. Hãy đảm bảo bạn có đủ khả năng tài chính trước khi nộp đơn. Đối với những người nộp đơn được thừa nhận, hóa đơn phí thủ tục đăng ký sẽ được gửi cùng với kết quả đăng ký. Những người đăng ký tương lai phải trả các khoản phí ghi trong hóa đơn trước thời hạn thanh toán để đăng ký vào trường đại học.

Phí ứng tuyển

200.000Yên

Học phí học kỳ đầu tiên

Bạn phải đóng toàn bộ học phí học kỳ đầu tiên trước khi đăng ký học tại APU. Học phí của mỗi cá nhân khác nhau tùy theo tỷ lệ phần trăm Học bổng miễn giảm học phí APU được trao.

Mức Học bổng miễn giảm học phí APU 0% 30% 50% 65% 80% 100%
Sinh viên năm thứ nhất 650.000yên 455.000yên 325.000yên 227.500Yên 130.000yên       0yên      
Sinh viên trao đổi 750.000yên 525.000Yên 375.000yên 262.500Yên 150.000Yên 0yên

Bảo hiểm toàn diện cho sinh viên

Trong trường hợp tai nạn phát sinh phải bồi thường, tất cả sinh viên quốc tế phải tham gia chương trình bảo hiểm do trường chỉ định. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn về Bảo hiểm Toàn diện cho Cuộc sống của Sinh viên Cùng với "Gakken" có trong Hệ thống Thủ tục Đăng ký Trực tuyến. Ngay cả khi bạn không ở tại AP House, bạn vẫn phải đóng Bảo hiểm toàn diện cho sinh viên.

Sinh viên năm thứ nhất Sinh viên chuyển tiếp năm thứ hai Sinh viên chuyển tiếp năm thứ ba
17.540Yên 13.400Yên 9.250yên

Phí vào cửa AP House

234.000yên

Khoản phí này là bắt buộc đối với tất cả người đăng ký, bất kể số tiền học bổng. Phí này bao gồm phí chuyển đến (32.000 JPY), tiền đặt cọc (98.000 JPY) và tiền thuê nhà (52.000 JPY mỗi tháng *) trong hai tháng. Tất cả số tiền có thể thay đổi.
* Số tiền thuê trước khi đăng ký là mức cố định 52.000 JPY mỗi tháng, bất kể tòa nhà AP House nơi bạn sẽ sống. Nếu số tiền này khác với số tiền thuê thực tế của bạn, số tiền chênh lệch sẽ được sử dụng để trang trải các khoản thanh toán tiền thuê hàng tháng tiếp theo hoặc sẽ được hoàn lại khi bạn chuyển ra khỏi AP House.

ĐÓNG

Chọn ngôn ngữ của bạn

 • English
 • 日本語
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體/正體)
 • ภาษาไทย
 • Tiếng Việt
 • Bahasa Indonesia
 • 한글
 • اللغة العربية
 • Español
 • Français
 • සිංහල
 • বাংলা
 • Монгол хэл
 • မြန်မာဘာသာ
 • தமிழ்
 • Oʻzbek tili

Chào mừng đến với trang web tuyển sinh APU

Bạn quan tâm đến chương trình nào?

Đại học
Tốt nghiệp
Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)
ĐẦU TRANG