DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ

Tải xuống | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Tài liệu bậc Đại học

Tổng quan về APU

 • Kích thước tệp Bản cáo bạch Đại học năm 2025 : 16,71MB


Hướng dẫn Ứng tuyển

 • Sổ tay đăng ký đại học năm 2024 dành cho ứng viên quốc tế cư trú tại Nhật Bản (tiếng Nhật) Kích thước tệp: 1.04MB

 • Sổ tay đăng ký đại học năm 2024 dành cho ứng viên quốc tế cư trú tại Nhật Bản (Tiếng Anh) Kích thước tệp: 0,68MB

 • Sổ tay đăng ký đại học năm 2024 dành cho ứng viên quốc tế cư trú bên ngoài Nhật Bản (tiếng Nhật) Kích thước tệp: 1,17MB

 • Sổ tay đăng ký đại học năm 2024 dành cho ứng viên quốc tế cư trú bên ngoài Nhật Bản (Tiếng Anh) Kích thước tệp: 0,72MB

 • Tài liệu được chứng nhận (Tiếng Anh) Kích thước tệp: 0.14MB

 • Tài liệu được chứng nhận (tiếng Nhật) Kích thước tệp: 0.14MB


Đơn Ứng tuyển

 • Phiếu yêu cầu hỗ trợ tuyển sinh năm 2024 dành cho học sinh khuyết tật (tiếng Anh) word Dung lượng file: 0.03MB

 • Đơn yêu cầu hỗ trợ tuyển sinh năm 2024 dành cho học sinh khuyết tật (tiếng Nhật) word Dung lượng file: 0.03MB

 • Đơn xin Chuyển tín chỉ APU Môn chính excel Kích thước tệp: 0,04MB

 • Đơn thay đổi Tình trạng Cư trú thành Sinh viên (tiếng Anh) word Kích thước tệp: 0.04MB

 • Đơn thay đổi Tình trạng Cư trú thành Sinh viên (tiếng Nhật) word Kích thước tệp: 0.03MB


Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG