THỰC ĐƠN
Chọn một ngôn ngữ

Tuyển sinh chuyển trường 2023 | APU

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Chương trình Chuyển tiếp 2023

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP 2023 

APU tuyển sinh sinh viên chuyển tiếp bậc Đại học cho cả Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Khoa Quản trị Quốc tế (APM).

Quy trình ứng tuyển

Yêu cầu và Quy trình Ứng tuyển sẽ thay đổi phụ thuộc vào nơi cư trú của thí sinh. Vui lòng xem những trang sau để biết thêm chi tiết.

Chương trình giảng dạy

The curriculum for 2023 transfer students (second and third year) differs from the curriculum for 2023 first year students. For more information on the curriculum and courses, click here. If you have any questions, please send us an email to [email protected].


Quy đổi tín chỉ

Sinh viên chuyển tiếp tại APU sẽ có thể quy đổi tín chỉ từ chương trình học hiện tại. Đối với sinh viên chuyển tiếp năm hai, số tín chỉ quy đổi tối đa là 30 và đối với sinh viên chuyển tiếp năm ba là 62. Điều này cũng có nghĩa là tên môn học mà thí sinh đã học trước khi theo học APU sẽ không xuất hiện trên bảng điểm APU và điểm sẽ không được tính vào điểm trung bình. Để có thông tin chi tiết về vấn đề này, chẳng hạn như quy đổi tín chỉ theo môn học, vui lòng tham gia các buổi hướng dẫn liên quan dành cho sinh viên mới sau khi nhập học tại APU. 


Đào tạo Ngôn ngữ cho sinh viên Chuyển tiếp năm hai

Sinh viên chuyển tiếp năm hai hệ tiếng Anh bắt buộc phải tham gia các lớp học tiếng Nhật để đủ điều kiện tốt nghiệp APU. Trình độ lớp học tiếng Nhật bắt đầu dựa trên kết quả của bài kiểm tra xếp lớp được thực hiện sau khi nhập học. Ngược lại, các lớp học tiếng Anh là bắt buộc đối với sinh viên chuyển tiếp năm thứ hai hệ tiếng Nhật.


Đào tạo Ngôn ngữ cho sinh viên Chuyển tiếp năm ba

Sinh viên chuyển tiếp năm ba thường không tham gia các lớp ngôn ngữ (lớp tiếng Nhật cho sinh viên hệ tiếng Anh và lớp tiếng Anh cho sinh viên hệ tiếng Nhật). Tuy nhiên, nếu đáp ứng được một số yêu cầu, sinh viên vẫn có thể đăng ký theo học các lớp này. Nếu đang cân nhắc việc chuyển tiếp sang APU và ưu tiên học các lớp ngôn ngữ, sinh viên nên đăng ký với tư cách là sinh viên chuyển tiếp năm thứ hai, ngay cả khi đã hoàn thành bằng Cao đẳng hoặc hai năm học đại học.

Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG