THỰC ĐƠN
Chọn một ngôn ngữ

2023 Tuyển sinh năm đầu tiên | APU

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Chương trình Đại học 2023

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 2023

APU tuyển sinh sinh viên năm nhất bậc Đại học cho cả Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Khoa Quản trị Quốc tế (APM).

Quy trình Ứng tuyển


BƯỚC 1 Tạo tài khoản.

Tạo một tài khoản trên Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến APU.

BƯỚC 2 Hoàn thiện Đơn Ứng tuyển và nộp các tài liệu liên quan

Xem danh sách tài liệu cần thiết tại mục 5. Ứng tuyển trực tuyến
・ Thí sinh ngoài Nhật Bản
・ Thí sinh tại Nhật Bản

BƯỚC 3 Nộp Đơn Ứng tuyển và thanh toán phí Ứng tuyển đúng hạn.

Kiểm tra về thời hạn tại đây.

Tìm hiểu thêm về phí Ứng tuyển tại mục 6. Phí Ứng tuyển
・ Thí sinh ngoài Nhật Bản
・ Thí sinh tại Nhật Bản

BƯỚC 4 Kết quả Giai đoạn 1 

Kết quả Giai đoạn 1 sẽ được gửi qua email

BƯỚC 5 Vòng Phỏng vấn trực tuyến

Chỉ dành cho những thí sinh ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU.

BƯỚC 6 Nhận kết quả cuối cùng

Kết quả tuyển sinh sẽ được thông báo qua email cùng với kết quả học bổng.

         
    

Quy trình ứng tuyển

Yêu cầu và Quy trình Ứng tuyển sẽ thay đổi phụ thuộc vào nơi cư trú của thí sinh. Vui lòng xem những trang sau để biết thêm chi tiết.

Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG