DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ

Ngày sắp tới | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Sự kiện sắp tới

22/11/2023 18:00 (JST)

Gia nhập gia đình APU: Cách đăng ký tham gia Hội thảo trực tuyến APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
8/11/2023 18:00 (JST)

Khám phá APU: Hội thảo trực tuyến về trải nghiệm đại học đặc biệt của bạn

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
18/11/2023 18:00 (JST)

Câu chuyện của cựu sinh viên: Hội thảo trực tuyến tìm hiểu đời sống hiện tại của các cựu sinh viên APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
25/10/2023 18:00 (JST)

KTX AP House mới, Trực tiếp! Trải nghiệm cuộc sống sinh viên tại Hội thảo trực tuyến Resi mới nhất của APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
18/10/2023 18:00 (JST)

Lợi thế khi học tại APU: Hội thảo Tìm hiểu chương trình học tại APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
11/10/2023 18:00 (JST)

Cùng APU khám phá tương lai: Các CLB và Hoạt động ngoại khóa tại APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
4/10/2023 18:00 (JST)

Gia nhập gia đình APU: Cách đăng ký tham gia Hội thảo trực tuyến APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
20/09/2023 18:00 (JST)

Tiếp sức thành công cho Sinh viên: Chương trình hỗ trợ Sinh viên tại Hội thảo trực tuyến APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
13/09/2023 18:00 (JST)

Làm chủ tài chính của bạn: Quản lý tiền của bạn với Hội thảo trực tuyến APU

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
6/9/2023 18:00 (JST)

Sau giờ học: Khám phá cuộc sống sinh viên tại APU qua Hội thảo trực tuyến

Hội thảo thông tin APU
Lưu ý: Nội dung này sẽ được trao đổi bằng tiếng Anh.
Hội thảo trực tuyến

Filter - Countries

Cancel
Done

Filter - Categories

Cancel
Done
ĐẦU TRANG