DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ

2023 Đơn xin chuyển tiếp sinh viên định cư bên ngoài Nhật Bản | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học
Khuôn viên APU

Chương trình Chuyển tiếp 2023 dành cho thí sinh ngoài Nhật Bản  

Tại đây, chúng tôi cung cấp thông tin về cách thức và điều kiện ứng tuyển vào Chương trình Chuyển tiếp của APU với tư cách thí sinh ngoài Nhật Bản.

1. Số lượng tuyển sinh hàng năm

  Số lượng sinh viên Chuyển tiếp Chương trình Đại học hàng năm (cả thí sinh trong và ngoài Nhật Bản)

    Sinh viên Chuyển tiếp năm hai Sinh viên Chuyển tiếp năm ba
  Từ Chương trình khác ngoài Cử nhân Từ Chương trình Cử nhân Từ Chương trình khác ngoài Cử nhân Từ Chương trình Cử nhân
  Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS) 5 * Tùy theo số lượng ứng tuyển 5 * Tùy theo số lượng ứng tuyển
  Khoa Quản trị Quốc tế (APM) 5 * Tùy theo số lượng ứng tuyển 5 * Tùy theo số lượng ứng tuyển

  * Số liệu dự kiến

2. Điều kiện ứng tuyển

Thí sinh cần phải đáp ứng cả hai yêu cầu dưới đây:

Yêu cầu 1: Trình độ học vấn

  Thí sinh Chuyển tiếp từ Chương trình khác ngoài Cử nhân

  Dành cho thí sinh Chuyển tiếp từ Chương trình khác ngoài Cử nhân

  Thí sinh Chuyển tiếp năm hai và năm ba phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

  • 1.  Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông tại thời điểm nhập học * 1 vào APU.
  • 2.  Đã tốt nghiệp Technical college (Trường chuyên nghiệp kỹ thuật) tại Nhật Bản vào thời điểm nhập học * 1 vào APU.
  • 2.  Đã tốt nghiệp từ một Trường đào tạo đặc biệt được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) phê duyệt vào thời điểm nhập học* 1 vào APU. Lưu ý Điều kiện ứng tuyển này tuân thủ theo các điều khoản được nêu trong Điều 90 của Đạo luật Giáo dục Trường học.

  Thí sinh Chuyển tiếp từ Chương trình Cử nhân:

  Dành cho thí sinh Chuyển tiếp từ Chương trình Cử nhân một trường Đại học hoặc thí sinh đã có bằng Cử nhân.

  Thí sinh Chuyển tiếp năm hai phải đáp ứng một trong hai yêu cầu dưới đây:

  • 1.  Thí sinh đáp ứng tất cả các yêu cầu sau tại thời điểm nhập học * 1 vào APU:
   • Đã hoàn thành ít nhất một năm học trong Chương trình Cử nhân Đại học ngoài Nhật Bản.
   • Đã hoàn thành 13 năm giáo dục chính quy dựa trên chương trình đào tạo tiêu chuẩn * 2.
   • Đã tích lũy được ít nhất một phần tư số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp Chương trình Cử nhân hiện đang theo học.
  • 2. Thí sinh đã hoàn thành ít nhất một năm học trong Chương trình Cử nhân Đại học tại Nhật Bản và tích lũy được ít nhất 30 tín chỉ tại thời điểm nhập học * 1 vào APU.

  Thí sinh Chuyển tiếp năm ba phải đáp ứng một trong hai yêu cầu dưới đây:

  • 1.  Thí sinh đáp ứng tất cả các yêu cầu sau tại thời điểm nhập học * 1 vào APU:
   • Đã hoàn thành ít nhất hai năm học trong Chương trình Cử nhân Đại học ngoài Nhật Bản.
   • Đã hoàn thành 14 năm giáo dục chính quy dựa trên chương trình đào tạo tiêu chuẩn * 2.
   • Đã tích lũy được ít nhất một nửa số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp Chương trình Cử nhân hiện đang theo học.
  • 2. Thí sinh đã hoàn thành ít nhất hai năm học trong Chương trình Cử nhân Đại học tại Nhật Bản và tích lũy được ít nhất 60 tín chỉ khóa học tại thời điểm nhập học * 1 vào APU.

  Tại thời điểm nộp đơn ứng tuyển, thí sinh phải nộp trực tuyến các giấy tờ chứng minh bản thân sẽ đáp ứng một trong các tiêu chí trên vào thời điểm nhập học vào APU. Sau khi nhận được kết quả cuối cùng, thí sinh phải gửi thêm giấy tờ qua đường bưu điện, chứng minh bản thân đã đáp ứng thành công các tiêu chí bắt buộc để nhập học tại APU. Nếu không nộp các giấy tờ này kịp thời, kết quả ứng tuyển của thí sinh có thể sẽ bị hủy. 

  Thí sinh Chuyển tiếp từ quốc gia/vùng lãnh thổ không áp dụng chương trình giáo dục 12 năm tiêu chuẩn cần phải hoàn thành/chuẩn bị hoàn thành năm hai/năm ba của Chương trình Đại học. 

  * 1 Ngày nhập học: 01/04 (Kỳ nhập học mùa xuân), 21/09 (Kỳ nhập học mùa thu).

  * 2 Nếu thí sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục tiêu chuẩn 11 năm tại một cơ sở giáo dục ở quốc gia được MEXT chỉ định (Belarus, Myanmar, Peru, Nga, Sudan, Ukraine hoặc Uzbekistan) kể từ 13/05/2022 và hiện đang theo học tại một cơ sở giáo dục cho năm học chính quy thứ 12 hoặc 13, vui lòng liên hệ Văn phòng Tuyển sinh trước khi nộp đơn.

Yêu cầu 2: Trình độ Ngôn ngữ

  Thí sinh phải đáp ứng một trong các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh/Tiếng Nhật sau đây. Một số trường hợp có thể được miễn phải nộp điểm Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ. Xem thêm D. Yêu cầu ngôn ngữ trong 6. Đơn đăng ký trực tuyến và các tài liệu cần thiết để biết thêm chi tiết.

  Yêu cầu trình độ tiếng Anh tối thiểu
  IELTS IELTS Indicator TOEFL iBT® Test TOEFL iBT® Home Edition TOEIC® L&R Test Cambridge English Language Assessment PTE Academic EIKEN
  6,5 * 85 800 176 58 Grade 1

  * Yêu cầu tối thiểu 6.0 cho mỗi kỹ năng

  Yêu cầu trình độ tiếng Nhật tối thiểu
  JLPT N1 JLPT N2 EJU Japanese*
  110 140 Listening and Listening-Reading and Reading: 280
  Writing: 35

  * Cần đáp ứng cả hai điểm tối thiểu

  Tham khảo D. Yêu cầu ngôn ngữ trong 6. Đơn đăng ký trực tuyến và các tài liệu cần thiết để biết thêm chi tiết yêu cầu về các Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.

  Lưu ý:
  • 1. Chỉ chấp nhận điểm của các bài thi trong hoặc sau 01/06/2020 (đối với kỳ tuyển sinh 04/2023) và 01/09/2020 (đối với kỳ Tuyển sinh 09/2023). Các Chứng chỉ được thực hiện sau thời hạn nộp đơn sẽ không được chấp nhận. Đối với EJU, chúng tôi chỉ chấp nhận kết quả được thông báo trực tuyến trước thời hạn Tuyển sinh Giai đoạn 1. Tham khảo trang web của Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) để xác nhận ngày công bố kết quả bài đánh giá.
  • 2.Không chấp nhận Kết quả TOEFL® ITP Test, IELTS (General Training Module), TOEIC® L&R Test (IP) và PTE General.

3. Những lưu ý cho thí sinh Chuyển tiếp năm ba

  Do hệ thống giáo dục và tuyển dụng đặc biệt ở Nhật Bản, trong một số trường hợp, thí sinh nên ứng tuyển với tư cách là thí sinh chuyển tiếp năm hai ngay cả khi họ đã hoàn thành hai năm học tại một cơ sở giáo dục đại học trước khi nhập học tại APU. Vui lòng đọc những điều sau đây trước khi nộp đơn và cân nhắc kế hoạch học tập cũng như tìm kiếm việc làm của bạn sau khi nhập học.

  Nhìn chung, sinh viên chuyển tiếp năm thứ ba sẽ có thể quy đổi ít nhất 10 tín chỉ đã học thành các tín chỉ tương đương. Tuy nhiên, do quỹ thời gian có hạn, phân bổ cho các câu lạc bộ sinh viên, công việc bán thời gian, tìm việc làm và các hoạt động khác, nhiều sinh viên có thể thấy khó khăn trong việc tích lũy được số lượng tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp trong vòng hai năm.

  Sinh viên thường bắt đầu quá trình tìm việc làm vào nửa cuối năm ba và có thể kéo dài đến năm tư. Nếu như bạn dự định sẽ ở lại Nhật Bản làm việc, bạn sẽ cần tốn một khoảng thời gian nhất định cho quá trình tìm kiếm việc làm, dẫn đến có thể không kịp tích lũy đủ số tín chỉ trong 2 năm. Thêm vào đó, một công việc tốt tại Nhật Bản cũng yêu cầu trình độ tiếng Nhật nhất định. Do đó, những sinh viên mong muốn làm việc tại Nhật Bản nên ứng tuyển là thí sinh chuyển tiếp năm hai.

  Mặc dù việc học tiếng Nhật (đối với sinh viên hệ tiếng Anh) hoặc tiếng Anh (đối với sinh viên hệ tiếng Nhật) không bắt buộc đối với sinh viên chuyển tiếp năm ba, sinh viên vẫn có quyền tự do đăng ký vào các lớp học này. Tuy nhiên, vì các lớp ngôn ngữ đòi hỏi sự chuyên sâu, tập trung và thời gian học dày, nên việc theo học cùng với các môn học chính và tốt nghiệp trong vòng hai năm là rất khó. Chúng tôi khuyên những ai muốn học tiếng Nhật nên đăng ký với tư cách là thí sinh chuyển tiếp năm hai.

4. Quy trình Đăng ký và Đánh giá Năng lực Trực tuyến

Quá trình Tuyển sinh được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2. Tuy nhiên, quy trình ứng tuyển và đánh giá trực tuyến sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào việc thí sinh có đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU hay không.

Thí sinh Chuyển tiếp Năm hai CÓ ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU

  Giai đoạn 1: Ứng tuyển và Đánh giá Trực tuyến

  Trong Giai đoạn 1, thí sinh sẽ được đánh giá qua hồ sơ cùng những giấy tờ đã nộp trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến và Bài Đánh giá năng lực trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết về các giấy tờ cần thiết, vui lòng tham khảo tại 6. Đơn Ứng tuyển trực tuyến và các giấy tờ cần thiết.

  Thí sinh có thể đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU ngay qua Đơn Ứng tuyển trực tuyến. Lưu ý, số lượng Học bổng APU là giới hạn. Mặc dù ngày thí sinh nộp đơn vào APU sẽ không ảnh hưởng đến kết quả Tuyển sinh, những thí sinh nộp đơn sớm hơn sẽ có cơ hội nhận được học bổng cao hơn.

  Chúng tôi sẽ tổ chức một Bài Đánh giá năng lực trực tuyến để đảm bảo đánh giá công bằng về khả năng học tập của tất cả thí sinh. Sau khi nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến và nộp phí Ứng tuyển, thí sinh sẽ nhận được hướng dẫn các thực hiện Bài Đánh giá năng lực trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến APU. Thí sinh cần sử dụng máy tính để hoàn thành Bài Đánh giá trực tuyến và nộp trước thời hạn Ứng tuyển.


  Thí sinh hệ tiếng Anh

  Trước khi bắt đầu

  Bài Đánh giá năng lực trực tuyến bao gồm một cuộc phỏng vấn qua video, bài Đánh giá Khả năng Cốt lõi (CORE) và bài Đánh giá Tư duy Phản biện Watson-Glaser III. Toàn bộ bài Đánh giá năng lực trực tuyến sẽ kéo dài 50-60 phút.

  Thí sinh được yêu cầu cài đặt Trình duyệt Kiểm tra An toàn (Safe Exam Browser - SEB) trên máy tính của mình để thực hiện bài kiểm tra CORE và bài kiểm tra WGIII, với mục đích ngăn chặn tối đa sự gian lận trong quá trình đánh giá. SEB là trình duyệt sẽ hạn chế quyền truy cập của thí sinh vào các trang web và ứng dụng khác trong khi thực hiện các bài Đánh giá năng lực. Thí sinh có thể xem các yêu cầu hệ thống và chi tiết kỹ thuật cho SEB trên website. Tham khảo video trên mục Trạng thái Ứng tuyển trong Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến APU để xem thông tin hướng dẫn chi tiết về bài Đánh giá. 


  Phỏng vấn qua Video (5 phút) Đối với Phỏng vấn qua Video, thí sinh sẽ không trực tiếp phỏng vấn với Giám khảo. Thay vào đó, thí sinh sẽ được biết câu hỏi thông qua màn hình nền tảng phỏng vấn, sau đó ghi lại video trả lời trong một khoảng thời gian nhất định cho phép.
  Bài Đánh giá Năng lực cốt lõi (CORE) (20 phút) Bài Đánh giá Năng lực cốt lõi (CORE) bao gồm các câu hỏi về: Verbal (lý luận bằng lời), Numerical (lý luận bằng số), Abstract reasoning (lý luận trừu tượng), qua đó đánh giá khả năng tìm hiểu, phân tích, suy luận, áp dụng lý luận và tư duy logic vào giải quyết vấn đề.   
  Bộ câu hỏi mẫu Đánh giá năng lực cốt lõi
  Bài Đánh giá Tư duy phản biện Watson-Glaser III (30 phút) Bài Đánh giá Tư duy phản biện Watson-Glaser III (WGIII) đo lường khả năng của một người trong việc xác định và phân tích vấn đề, cũng như tìm kiếm và đánh giá thông tin liên quan, từ đó đi đến một kết luận phù hợp và hợp lý. Bài Đánh giá bao gồm ba khía cạnh của lý luận phê bình bằng lời nói, cụ thể là khả năng 1) Nhận ra các giả định, 2) Đánh giá các lập luận và 3) Đưa ra kết luận, cũng như cung cấp một thước đo tổng thể về năng lực tư duy phản biện.
  Bài Đánh giá Tư duy Phản biện Watson-Glaser III (WGIII) Bài kiểm tra mẫu và  Cách phát triển Tư duy Phản biện 

  Thí sinh hệ tiếng Nhật:

  Thí sinh cần thực hiện 2 cuộc phỏng vấn qua Video để đánh giá kỹ năng Tư duy logic và Tư duy Phản biện. Thí sinh sẽ không trực tiếp phỏng vấn với Giám khảo. Thay vào đó, thí sinh sẽ nhìn thấy một số câu hỏi trên màn hình nền tảng phỏng vấn, sau đó ghi lại video trả lời trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian kéo dài khoảng 15 phút đối với thí sinh ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU.

  Giai đoạn 1: Kết quả

  Kết quả Giai đoạn 1 dựa trên đơn Ứng tuyển trực tuyến và kết quả của các bài Đánh giá. 

  Thí sinh vượt qua Giai đoạn 1 sẽ được liên hệ qua email để cung cấp thêm thông tin về Giai đoạn 2. Thí sinh không vượt qua Giai đoạn 1 sẽ được thông báo qua email vào Ngày thông báo kết quả Giai đoạn 1 tương ứng tại đây. (Trong một số trường hợp, thí sinh vượt qua Giai đoạn 1 có thể được liên hệ về quy trình Giai đoạn 2 trước ngày thông báo kết quả chính thức của Giai đoạn 1.)

  Giai đoạn 2: Phỏng vấn

  Vòng phỏng vấn Giai đoạn 2 sẽ được tiến hành vào thời gian do APU ấn định, sau khi cân nhắc lịch trình của thí sinh. Xin lưu ý, APU có thể mất nhiều thời gian hơn để liên hệ với thí sinh về cuộc phỏng vấn nếu kỳ nghỉ hè và nghỉ đông của trường trùng với lịch trình Tuyển sinh.


  • Thí sinh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam: 
   Chi tiết thông tin về thời gian phỏng vấn sẽ được thông báo tới thí sinh qua email sau kết quả Giai đoạn 1. Lưu ý rằng thời gian/địa điểm có thể thay đổi. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp vòng phỏng vấn sẽ diễn ra trực tuyến.
  • Thí sinh tại các quốc gia/vùng lãnh thổ khác:
   Sau khi vượt qua Giai đoạn 1, thí sinh sẽ nhận được thông tin về việc đăng ký lịch vòng phỏng vấn trực tuyến phù hợp, do đó thí sinh nên đăng ký trước hạn cuối như được thông báo trong email. 
  Câu hỏi phỏng vấn

  Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin chi tiết về quá trình phỏng vấn. Tuy nhiên, thí sinh nên chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt nên hiểu và ghi nhớ sứ mệnh của APU: đóng góp cho tự do, hòa bình, nhân loại, sự hiểu biết lẫn nhau trên bình diện quốc tế và định hình, kiến tạo tương lai của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trên cơ sở này, chúng tôi đã và đang nỗ lực hướng tới tầm nhìn 2030 về việc cung cấp một nền giáo dục cho những người có mong muốn thay đổi thế giới. Chúng tôi, đại diện cho APU, đang tìm kiếm những sinh viên truyền tải được mong muốn và thông điệp này, cũng như truyền cảm hứng đến những người xung quanh.

  Không nhất thiết phải đến Nhật Bản cho Giai đoạn 2 này. Vòng phỏng vấn Giai đoạn 2 sẽ được tiến hành vào thời gian do APU ấn định, sau khi cân nhắc lịch trình của thí sinh. Xin lưu ý, APU có thể mất nhiều thời gian hơn để liên hệ với thí sinh về cuộc phỏng vấn khi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông của trường trùng với lịch trình Tuyển sinh.

  Kết quả cuối cùng

  Kết quả cuối cùng sẽ đánh giá trên cuộc phỏng vấn và tổng thể hồ sơ của thí sinh.

  Kết quả cuối cùng sẽ được đăng tải trên website tuyển sinh vào Ngày thông báo kết quả cuối cùng tại đây. Thông tin về cách xem kết quả cuối cùng sẽ được gửi cho bạn qua email. Xin lưu ý kết quả cuối cùng sẽ không có sự thay đổi nào theo các thắc mắc, kiến nghị của thí sinh.

  Các thí sinh trúng tuyển sẽ không được phép đăng ký lại vào cùng một khoa trong cùng kỳ nhập học (kỳ nhập học 04/2023 hoặc 09/2023). Nếu một thí sinh đã trúng tuyển nộp đơn lại, sẽ không có cuộc phỏng vấn hay bài Đánh giá nào được thực hiện và cũng không có kết quả ứng tuyển. Chi phí ứng tuyển cũng sẽ không được hoàn lại.

Thí sinh Chuyển tiếp năm hai KHÔNG ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU

  Giai đoạn 1: Ứng tuyển và Đánh giá Trực tuyến

  Trong Giai đoạn 1, thí sinh sẽ được đánh giá qua hồ sơ cùng những giấy tờ đã nộp trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến và Bài Đánh giá năng lực trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết về các giấy tờ cần thiết, vui lòng tham khảo tại 6. Đơn Ứng tuyển trực tuyến và các giấy tờ cần thiết.

  Chúng tôi sẽ tổ chức một Bài Đánh giá năng lực trực tuyến để đảm bảo đánh giá công bằng về khả năng học tập của tất cả thí sinh. Sau khi nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến và nộp phí Ứng tuyển, thí sinh sẽ nhận được hướng dẫn các thực hiện Bài Đánh giá năng lực trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến APU. Thí sinh cần sử dụng máy tính để hoàn thành Bài Đánh giá trực tuyến và nộp trước thời hạn Ứng tuyển.


  Thí sinh hệ tiếng Anh

  Trước khi bắt đầu

  Bài Đánh giá năng lực trực tuyến bao gồm một cuộc phỏng vấn qua video, bài Đánh giá Khả năng Cốt lõi (CORE) và bài Đánh giá Tư duy Phản biện Watson-Glaser III. Toàn bộ bài Đánh giá năng lực trực tuyến sẽ kéo dài 60-70 phút.

  Thí sinh được yêu cầu cài đặt Trình duyệt Kiểm tra An toàn (Safe Exam Browser - SEB) trên máy tính của mình để thực hiện bài kiểm tra CORE và bài kiểm tra WGIII, với mục đích ngăn chặn tối đa sự gian lận trong quá trình đánh giá. SEB là trình duyệt sẽ hạn chế quyền truy cập của thí sinh vào các trang web và ứng dụng khác trong khi thực hiện các bài Đánh giá năng lực. Thí sinh có thể xem các yêu cầu hệ thống và chi tiết kỹ thuật cho SEB trên website. Tham khảo video trên mục Trạng thái Ứng tuyển trong Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến APU để xem thông tin hướng dẫn chi tiết về bài Đánh giá. 


  Đánh giá qua video (20 phút) Đối với Phỏng vấn qua Video, thí sinh sẽ không trực tiếp phỏng vấn với Giám khảo. Thay vào đó, thí sinh sẽ được biết câu hỏi thông qua màn hình nền tảng phỏng vấn, sau đó ghi lại video trả lời trong một khoảng thời gian nhất định cho phép.
  Bài Đánh giá Năng lực cốt lõi (CORE) (20 phút) Bài Đánh giá Năng lực cốt lõi (CORE) bao gồm các câu hỏi về: Verbal (lý luận bằng lời), Numerical (lý luận bằng số), Abstract reasoning (lý luận trừu tượng), qua đó đánh giá khả năng tìm hiểu, phân tích, suy luận, áp dụng lý luận và tư duy logic vào giải quyết vấn đề.   
  Bộ câu hỏi mẫu Đánh giá năng lực cốt lõi
  Bài Đánh giá Tư duy phản biện Watson-Glaser III (30 phút) Bài Đánh giá Tư duy phản biện Watson-Glaser III (WGIII) đo lường khả năng của một người trong việc xác định và phân tích vấn đề, cũng như tìm kiếm và đánh giá thông tin liên quan, từ đó đi đến một kết luận phù hợp và hợp lý. Bài Đánh giá bao gồm ba khía cạnh của lý luận phê bình bằng lời nói, cụ thể là khả năng 1) Nhận ra các giả định, 2) Đánh giá các lập luận và 3) Đưa ra kết luận, cũng như cung cấp một thước đo tổng thể về năng lực tư duy phản biện.
  Bài Đánh giá Tư duy Phản biện Watson-Glaser III (WGIII) Bài kiểm tra mẫu và  Cách phát triển Tư duy Phản biện 

  Thí sinh hệ tiếng Nhật:

  Thí sinh cần thực hiện 2 cuộc phỏng vấn qua Video để đánh giá kỹ năng Tư duy logic và Tư duy Phản biện. Thí sinh sẽ không trực tiếp phỏng vấn với Giám khảo. Thay vào đó, thí sinh sẽ nhìn thấy một số câu hỏi trên màn hình nền tảng phỏng vấn, sau đó ghi lại video trả lời trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian kéo dài khoảng 30 phút đối với thí sinh không ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU.

  Giai đoạn 1: Kết quả

  Kết quả Giai đoạn 1 dựa trên đơn Ứng tuyển trực tuyến và kết quả của các bài Đánh giá và sẽ được thông báo tới thí sinh qua email. 

  ​Ở giai đoạn này, thí sinh không cần làm bước kế tiếp. Thí sinh sẽ nhận được kết quả Giai đoạn 1 của mình qua email, tuy nhiên thí sinh phải vượt qua Giai đoạn 1 để nhận được kết quả đăng ký cuối cùng của mình.

  Giai đoạn 2: Phỏng vấn

  Giai đoạn 2 là giai đoạn đánh giá bài phỏng vấn video được ghi lại trong quá trình thí sinh thực hiện bài Đánh giá năng lực trực tuyến. 

  Kết quả cuối cùng

  Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên cuộc phỏng vấn và tổng thể hồ sơ của thí sinh.

  Kết quả cuối cùng sẽ được đăng tải trên website tuyển sinh vào Ngày thông báo kết quả cuối cùng tại đây. Thông tin về cách xem kết quả cuối cùng sẽ được gửi cho bạn qua email. Xin lưu ý kết quả cuối cùng sẽ không có sự thay đổi nào theo các thắc mắc, kiến nghị của thí sinh.

  Các thí sinh trúng tuyển sẽ không được phép đăng ký lại vào cùng một khoa trong cùng kỳ nhập học (kỳ nhập học 04/2023 hoặc 09/2023). Nếu một thí sinh đã trúng tuyển nộp đơn lại, sẽ không có cuộc phỏng vấn hay bài Đánh giá nào được thực hiện và cũng không có kết quả ứng tuyển. Chi phí ứng tuyển cũng sẽ không được hoàn lại.

Tất cả thí sinh Chuyển tiếp Năm ba

  Giai đoạn 1: Ứng tuyển và Đánh giá Trực tuyến

  Trong Giai đoạn 1, thí sinh sẽ được đánh giá qua hồ sơ cùng những giấy tờ đã nộp trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến và Bài Đánh giá năng lực trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết về các giấy tờ cần thiết, vui lòng tham khảo tại 6. Đơn Ứng tuyển trực tuyến và các giấy tờ cần thiết.

  Chúng tôi sẽ tổ chức một Bài Đánh giá năng lực trực tuyến để đảm bảo đánh giá công bằng về khả năng học tập của tất cả thí sinh. Sau khi nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến và nộp phí Ứng tuyển, thí sinh sẽ nhận được hướng dẫn các thực hiện Bài Đánh giá năng lực trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến APU. Thí sinh cần sử dụng máy tính để hoàn thành Bài Đánh giá trực tuyến và nộp trước thời hạn Ứng tuyển.


  Thí sinh hệ tiếng Anh

  Trước khi bắt đầu

  Bài Đánh giá năng lực trực tuyến bao gồm một cuộc phỏng vấn qua video, bài Đánh giá Khả năng Cốt lõi (CORE) và bài Đánh giá Tư duy Phản biện Watson-Glaser III. Toàn bộ bài Đánh giá năng lực trực tuyến sẽ kéo dài 60-70 phút.

  Thí sinh được yêu cầu cài đặt Trình duyệt Kiểm tra An toàn (Safe Exam Browser - SEB) trên máy tính của mình để thực hiện bài kiểm tra CORE và bài kiểm tra WGIII, với mục đích ngăn chặn tối đa sự gian lận trong quá trình đánh giá. SEB là trình duyệt sẽ hạn chế quyền truy cập của thí sinh vào các trang web và ứng dụng khác trong khi thực hiện các bài Đánh giá năng lực. Thí sinh có thể xem các yêu cầu hệ thống và chi tiết kỹ thuật cho SEB trên website. Tham khảo video trên mục Trạng thái Ứng tuyển trong Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến APU để xem thông tin hướng dẫn chi tiết về bài Đánh giá. 


  Đánh giá qua video (20 phút) Đối với Phỏng vấn qua Video, thí sinh sẽ không trực tiếp phỏng vấn với Giám khảo. Thay vào đó, thí sinh sẽ được biết câu hỏi thông qua màn hình nền tảng phỏng vấn, sau đó ghi lại video trả lời trong một khoảng thời gian nhất định cho phép.
  Bài Đánh giá Năng lực cốt lõi (CORE) (20 phút) Bài Đánh giá Năng lực cốt lõi (CORE) bao gồm các câu hỏi về: Verbal (lý luận bằng lời), Numerical (lý luận bằng số), Abstract reasoning (lý luận trừu tượng), qua đó đánh giá khả năng tìm hiểu, phân tích, suy luận, áp dụng lý luận và tư duy logic vào giải quyết vấn đề.   
  Bộ câu hỏi mẫu Đánh giá năng lực cốt lõi
  Bài Đánh giá Tư duy phản biện Watson-Glaser III (30 phút) Bài Đánh giá Tư duy phản biện Watson-Glaser III (WGIII) đo lường khả năng của một người trong việc xác định và phân tích vấn đề, cũng như tìm kiếm và đánh giá thông tin liên quan, từ đó đi đến một kết luận phù hợp và hợp lý. Bài Đánh giá bao gồm ba khía cạnh của lý luận phê bình bằng lời nói, cụ thể là khả năng 1) Nhận ra các giả định, 2) Đánh giá các lập luận và 3) Đưa ra kết luận, cũng như cung cấp một thước đo tổng thể về năng lực tư duy phản biện.
  Bài Đánh giá Tư duy Phản biện Watson-Glaser III (WGIII) Bài kiểm tra mẫu và  Cách phát triển Tư duy Phản biện 

  Thí sinh hệ tiếng Nhật:

  Thí sinh cần thực hiện 2 cuộc phỏng vấn qua Video để đánh giá kỹ năng Tư duy logic và Tư duy Phản biện. Thí sinh sẽ không trực tiếp phỏng vấn với Giám khảo. Thay vào đó, thí sinh sẽ nhìn thấy một số câu hỏi trên màn hình nền tảng phỏng vấn, sau đó ghi lại video trả lời trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian kéo dài khoảng 30 phút đối với thí sinh không ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU.

  Giai đoạn 1: Kết quả

  Kết quả Giai đoạn 1 dựa trên đơn Ứng tuyển trực tuyến và kết quả của các bài Đánh giá và sẽ được thông báo tới thí sinh qua email. 

  ​Ở giai đoạn này, thí sinh không cần làm bước kế tiếp. Thí sinh sẽ nhận được kết quả Giai đoạn 1 của mình qua email, tuy nhiên thí sinh phải vượt qua Giai đoạn 1 để nhận được kết quả đăng ký cuối cùng của mình.

  Giai đoạn 2: Phỏng vấn

  Giai đoạn 2 là giai đoạn đánh giá bài phỏng vấn video được ghi lại trong quá trình thí sinh thực hiện bài Đánh giá năng lực trực tuyến. 

  Kết quả cuối cùng

  Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên cuộc phỏng vấn và tổng thể hồ sơ của thí sinh.

  Kết quả cuối cùng sẽ được đăng tải trên website tuyển sinh vào Ngày thông báo kết quả cuối cùng tại đây. Thông tin về cách xem kết quả cuối cùng sẽ được gửi cho bạn qua email. Xin lưu ý kết quả cuối cùng sẽ không có sự thay đổi nào theo các thắc mắc, kiến nghị của thí sinh.

  Các thí sinh trúng tuyển sẽ không được phép đăng ký lại vào cùng một khoa trong cùng kỳ nhập học (kỳ nhập học 04/2023 hoặc 09/2023). Nếu một thí sinh đã trúng tuyển nộp đơn lại, sẽ không có cuộc phỏng vấn hay bài Đánh giá nào được thực hiện và cũng không có kết quả ứng tuyển. Chi phí ứng tuyển cũng sẽ không được hoàn lại.

5. Lịch trình Ứng tuyển

  Lịch trình Ứng tuyển thay đổi tùy thuộc vào quốc gia cư trú của thí sinh. Đối với mỗi kỳ nhập học, thí sinh có thể đăng ký nhiều thời điểm khác nhau.

  Để biết lịch trình chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây và kiểm tra lịch trình tương ứng.

6. Đơn Ứng tuyển trực tuyến và các tài liệu cần thiết

Vui lòng nộp đơn Ứng tuyển trực tuyến thông qua Hệ thống Đăng ký Trực tuyến APU. Để nộp đơn, trước tiên thí sinh cần tạo một tài khoản trong hệ thống. Chi tiết về thông tin và tài liệu cần thiết để hoàn thành đơn Ứng tuyển có thể được tìm thấy bên dưới.

Đơn Ứng tuyển chỉ được coi là hợp lệ khi cả đơn và phí ứng tuyển đều được nộp đúng hạn. Sau đó, hoàn thành bài Đánh giá trực tuyến trước 21:59 (giờ Việt Nam) vào ngày hết hạn nộp đơn.

Ngoài thông tin dưới đây, thí sinh có thể xem lại hướng dẫn ứng tuyển trực tuyến của chúng tôi trên Hệ thống đăng ký trực tuyến.

Các lưu ý quan trọng cho Đơn Ứng tuyển trực tuyến
 • 1. Nếu phát hiện bất kỳ giả mạo, thông tin sai lệch, đạo văn hay gian lận trong quá trình ứng tuyển, đơn Ứng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ. Ngoài ra, nếu những vấn đề trên được phát hiện sau khi nhập học, sinh viên cũng sẽ bị hủy kết quả học và không được phép ứng tuyển APU trong tương lai. Xem thêm thông tin về chính sách cho việc gian lận và vi phạm quy chế tại đây.
 • 2. Cácthí sinh trúng tuyển sẽ không được phép đăng ký lại vào cùng một khoa trong cùng kỳ nhập học (kỳ nhập học 04/2023 hoặc 09/2023). Nếu một thí sinh đã trúng tuyển nộp đơn lại, sẽ không có cuộc phỏng vấn hay bài Đánh giá nào được thực hiện và cũng không có kết quả ứng tuyển. Chi phí ứng tuyển cũng sẽ không được hoàn lại.
 • 3. Nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ cần nộp lại các giấy tờ, tài liệu gốc hoặc bản sao công chứng* để làm minh chứng cho những giấy tờ, tài liệu đã nộp trực tuyến trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến qua bưu điện. Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch giữa giấy tờ gốc và giấy tờ đã nộp trực tuyến, hoặc không thể nộp giấy tờ gốc*, kết quả ứng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ. Do đó, thí sinh cần chắc chắn mình giữ lại đủ giấy tờ gốc trước khi bắt đầu ứng tuyển.

* Bản sao công chứng là giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền đóng dấu chứng nhận thông tin trên bản gốc và bản sao là giống nhau. 


Tài liệu và Thông tin cho Đơn Ứng tuyển Trực tuyến

Các mục A-N được liệt kê bên dưới tương ứng với Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến. Phần A. Thông tin chung sẽ bao gồm các đầu mục sau đây: Thông tin ứng tuyển, Lý lịch cá nhân, Liên hệ khẩn cấp và Người bảo lãnh tài chính, và Đại diện của APU.


A. Thông tin chung

  Hoàn thiện thông tin trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến. Đảm bảo rằng thông tin về quốc gia/khu vực/thành phố trong đơn Ứng tuyển là nơi bạn sẽ cư trú cho đến thời điểm dự kiến nhập học tại APU. Thông tin cá nhân của thí sinh (tên, ngày sinh, giới tính *, quốc tịch,...) phải trùng khớp với thông tin trên hộ chiếu. Nếu thí sinh đăng ký thông qua Đại diện của APU, vui lòng xác nhận trước tên văn phòng, nhân viên và thông tin liên hệ với họ. Thông tin về các Đại diện của chúng tôi được liệt kê trên mục Liên hệ.

  Lưu ý về mục Giới tính:

  Thông tin về giới tính sẽ được sử dụng trong hồ sơ xét tuyển Đại học và trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến sẽ chỉ hiển thị hai lựa chọn (nam và nữ), do đó vui lòng chọn giới tính giống với thông tin trên hộ chiếu. Nếu giới tính trên hộ chiếu của thí sinh là giới tính thứ 3 hoặc thí sinh mong muốn chia sẻ về bản dạng giới của mình, vui lòng liên hệ Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế, về Tuyên bố Chính sách của APU về Đa dạng Giới và Tính dục.

B. Quá trình học tập

  Thí sinh cần hoàn thiện thông tin về quá trình học tập, những cơ sở giáo dục đã tham gia học tập, từ Tiểu học đến cơ sở giáo dục hiện đang theo học, bao gồm cả chương trình Đại học, trường Đào tạo ngôn ngữ tại Nhật Bản và bất kỳ cơ sở giáo dục nào khác, bằng cách click vào "Thêm mới". 

  Nếu thí sinh hiện đang đi làm, trừ công việc bán thời gian, vui lòng cung cấp thêm thông tin về nghề nghiệp và nơi làm việc.

C. Hồ sơ học thuật

  Bảng điểm học tập

  Nếu thí sinh có cả Bảng điểm học tập chính thức và kết quả Bài thi chuẩn hóa, vui lòng nộp cả 2 bản. Khi nộp Bảng điểm học tập, vui lòng điền cả thông tin về cơ cấu điểm và phương thức đánh giá. Bảng điểm học tập cần được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền và không cần nộp bảng điểm từ các trường ngôn ngữ.

  Thí sinh Chuyển tiếp năm hai:

  • Nộp bảng điểm học tập từ trường Trung học phổ thông và từ cơ sở giáo dục thí sinh đang theo học. Nếu như thí sinh đã và đang theo học từ 1.5 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục Đại học và tương đương, thí sinh sẽ không cần nộp bảng điểm học tập Trung học phổ thông nữa. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể nộp bảng điểm học tập Trung học phổ thông nếu điều kiện cho phép.

  Thí sinh Chuyển tiếp năm ba:

  • Nộp bảng điểm học tập từ cơ sở giáo dục Đại học và tương đương mà thí sinh đang theo học. Bảng điểm cần bao gồm kết quả học tập trong ít nhất 1.5 năm.

  Giấy Chứng nhận tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến

  Thí sinh Chuyển tiếp năm hai và năm ba:

  •  Nộp bản sao trực tuyến của Giấy Chứng nhận tốt nghiệp và giấy tờ chứng minh nếu thí sinh đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục Đại học.
  • Nộp giấy tờ nêu rõ chi tiết ngày tốt nghiệp dự kiến nếu thí sinh chuyển tiếp đến APU từ một chương trình khác Cử nhân và vẫn chưa tốt nghiệp. Ngoài ra, nếu thí sinh hiện không theo học chương trình cử nhân, thí sinh cần nộp giấy tờ từ cơ sở giáo dục hiện theo học, xác nhận về việc sau khi hoàn thành chương trình học, thí sinh có đủ điều kiện để trở thành sinh viên chuyển tiếp năm hai/năm ba chương trình Cử nhân. Những giấy tờ này có thể được xin từ cơ sở giáo dục hiện thí sinh theo học/ảnh chụp màn hình thông tin trên website.

D. Yêu cầu về ngôn ngữ

  Thí sinh cần nộp bằng chứng chứng minh đủ điều kiện đáp ứng khả năng ngôn ngữ yêu cầu tại mục E. Điểm số, thông tin các bài thi Đánh giá năng lực ngôn ngữ. trong phần 6. Tài liệu và Thông tin cho Đơn Ứng tuyển trực tuyến.

  Thời hạn hiệu lực của bằng chứng:

  Kỳ Nhập học Tháng 4/2023: Chỉ chấp nhận điểm của các bài thi diễn ra vào hoặc sau 01/06/2020.
  Các bài thi được thực hiện sau thời hạn nộp đơn sẽ không được chấp nhận.

  Kỳ Nhập học Tháng 9 năm 2023: Chỉ chấp nhận điểm của các bài thi diễn ra vào hoặc sau 01/09/2020.
  Các bài thi được thực hiện sau thời hạn nộp đơn sẽ không được chấp nhận.

  Thí sinh hệ tiếng Anh

  Trước khi nộp

  Thí sinh hệ tiếng Anh không bắt buộc nộp điểm bài Đánh giá Năng lực tiếng Anh trong các trường hợp sau:

  • Thí sinh đã/sẽ hoàn thành hoàn thành 12 năm giáo dục chính thức tại Antigua và Barbuda, Úc, Bahamas, Barbados, Belize, Canada (trừ Quebec), Dominica, Grenada, Guyana, Ireland, Jamaica, New Zealand, Singapore, St Kitts và Nevis, St Lucia, St Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ.
  • Thí sinh đã/sẽ có thời gian ba năm giáo dục chính thức gần đây bằng tiếng Anh ở một quốc gia/vùng lãnh thổ khác với những quốc gia được liệt kê ở trên cần nộp bảng điểm học tập ghi rõ ngôn ngữ giảng dạy, link và ảnh chụp website trường trong đó nêu rõ ngôn ngữ giảng dạy, hoặc Thư xác nhận từ trường cho biết rằng thí sinh đã học tất cả các môn học bằng tiếng Anh trong ba năm qua.
  • Thí sinh đã/sẽ nhận được Bằng Tú tài Quốc tế với ngôn ngữ tiếng Anh.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình Cử nhân/Thạc sĩ bằng tiếng Anh.
  • Thí sinh đã nhận được một trong các điểm kiểm tra chuẩn hóa sau: SAT cũ (Critical Reading and Writing): 1.100 trở lên; New SAT (Evidence-Based Reading and Writing): 590 trở lên; ACT: 25 trở lên (điểm trung bình của Tiếng Anh và Đọc phải từ 25 trở lên.)

  Thí sinh nộp các chứng chỉ, hồ sơ phù hợp với từng trường hợp nêu trên. Nếu thí sinh không nằm trong bất kỳ trường hợp miễn trừ nào được liệt kê ở trên, thí sinh sẽ phải nộp kết quả từ một trong các bài Đánh giá Năng lực tiếng Anh chính thức được liệt kê trong Yêu cầu 2: Trình độ Ngôn ngữ trong 2. Điều kiện Ứng tuyển hoặc nộp đơn Đánh giá Năng lực tiếng Anh APU.

  Thí sinh hệ tiếng Nhật

  Trước khi nộp

  Thí sinh hệ tiếng Nhật không bắt buộc phải nộp điểm Chứng chỉ Đánh giá Năng lực Ngôn ngữ tiếng Nhật nếu:

  • Thí sinh đã theo học chương trình học chính thức bằng tiếng Nhật tại Nhật Bản trong ba năm gần đây nhất.
  • Bạn đã/sẽ có ba năm học chính thức gần đây nhất bằng tiếng Nhật trước khi nhập học tại APU ở một quốc gia/vùng lãnh thổ khác với những quốc gia được liệt kê ở trên cần nộp bảng điểm học tập ghi rõ ngôn ngữ giảng dạy, link và ảnh chụp màn hình của website của trường trong đó nêu rõ ngôn ngữ giảng dạy, hoặc Thư Xác nhận từ trường cho biết rằng thí sinh đã học tất cả các môn học bằng tiếng Nhật trong ba năm qua.

  Thí sinh nộp các chứng chỉ, hồ sơ phù hợp với từng trường hợp nêu trên. Nếu thí sinh không nằm trong bất kỳ trường hợp miễn trừ nào được liệt kê ở trên, thí sinh sẽ phải nộp kết quả từ một trong các bài Đánh giá Năng lực tiếng Anh chính thức được liệt kê trong Yêu cầu 2: Trình độ Ngôn ngữ  trong mục 2. Điều kiện ứng tuyển hoặc nộp form Đánh giá Năng lực tiếng Nhật APU.

  Form Đánh giá năng lực tiếng Anh/tiếng Nhật APU

  Nếu thí sinh không thể nộp điểm Đánh gia năng lực ngôn ngữ, hãy nộp form Đánh giá năng lực tiếng Anh APU (http://r.apu.jp/EnglishPE) hoặc form Đánh giá năng lực tiếng Nhật APU (http://r.apu.jp/JapanesePE). Form Đánh giá Năng lực Tiếng Anh / Tiếng Nhật của APU cũng có sẵn trong Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến APU. Cung cấp đường link đến form này và số tham chiếu đơn Ứng tuyển trực tuyến của thí sinh cho một trong những giáo viên ngôn ngữ của thí sinh, sau đó yêu cầu họ hoàn thành form này trực tuyến bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật với những thông tin cần thiết và chữ ký điện tử, sau đó nộp trực tiếp tới APU.

  Cùng với Form Đánh giá năng lực ngôn ngữ, chúng tôi gợi ý thí sinh có thể nộp cùng kết quả Duolingo English Test (thí sinh hệ tiếng Anh) và J-CAT Test (thí sinh hệ tiếng Nhật) để tăng cơ hội nhận được học bổng.  

  Thí sinh sẽ không thể xem đơn mà giáo viên ngôn ngữ gửi. Ngoài ra, APU sẽ không chấp nhận đơn được điền bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh/Nhật.

  Trường hợp không thể nộp điểm và chứng chỉ do Covid-19

  Nếu thí sinh không thể nộp Chứng chỉ Đánh giá Năng lực Ngôn ngữ tiếng Anh: 

  • Thí sinh có thể thực hiện  Duolingo English Test và nhờ giáo viên tiếng Anh điền vào form Đánh giá Năng lực Ngôn ngữ trước thời hạn nộp đơn. Kết quả Duolingo English Test thường sẽ có một vài ngày sau khi hoàn thành.

  Nếu thí sinh không thể nộp Chứng chỉ Đánh giá Năng lực Ngôn ngữ tiếng Nhật: 

  • Thí sinh nên chọn J-CAT Test trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến. Sau khi hết hạn nộp đơn, chúng tôi sẽ liên hệ với thí sinh để cung cấp thêm thông tin về cách làm bài kiểm tra.
  • Nộp kết quả JPT (nếu có).

E. Kết quả, thông tin các bài Đánh giá Năng lực và giấy tờ liên quan.

  Click vào “Add Test - Thêm bài Đánh giá Năng lực” để chọn bài Đánh giá năng lực ngôn ngữ/Kiểm tra chuẩn hóa mà thí sinh cần nộp, sau đó tải lên bản sao điện tử của kết quả gốc. Chúng tôi chấp nhận các bài Đánh giá/Kiểm tra dưới đây:

  Bài Đánh giá Năng lực tiếng Anh được chấp nhận

  Kiểm tra chuẩn hóa Phương thức nộp
  Cambridge English Language Assessment
  • Nhập ID Number và Secret Number trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến
  • Nộp bản sao điện tử của Giấy Thông báo kết quả trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  Duolingo English Test Nhập điểm trong đơn Ứng tuyển trực tuyến và yêu cầu bên cung cấp bài kiểm tra gửi trực tiếp điểm đến APU. Lưu ý nộp kết quả này cùng với Form Đánh giá năng lực tiếng Anh APU.
  EIKEN Nộp bản sao điện tử của Giấy Thông báo kết quả trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  IELTS/IELTS Indicator Nộp bản sao điện tử của Bảng điểm trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  PTE Academic Nộp bản sao điện tử của Bảng điểm trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  TOEFL iBT® Test
  TOEFL iBT® Home Edition
  Nộp bản sao điện tử của Bảng điểm trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến. Chấp nhận điểm MyBest.
  TOEIC® L&R Test Nộp bản sao điện tử của Bảng điểm trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.

  Không chấp nhận kết quả của TOEFL® ITP Test, IELTS (General Training Module), TOEIC® L&R Test (IP), và PTE General.  Bài Đánh giá Năng lực tiếng Nhật được chấp nhận

  Kiểm tra chuẩn hóa Phương thức nộp
  EJU Japanese Nộp bản sao điện tử của Giấy Thông báo kết quả trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Nộp bản sao điện tử của Giấy Thông báo kết quả trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.

  Các bài Kiểm tra chuẩn hóa được chấp nhận

  Kiểm tra chuẩn hóa Phương thức nộp
  Abitur Nộp Bảng kết quả cuối cùng (Abiturzeugnis).
  ACT Yêu cầu gửi trực tiếp Bảng điểm của thí sinh đến APU bằng mã tổ chức 5475 và nộp bản sao điện tử của Bảng điểm trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  Bằng tú tài Nộp bảng điểm. Thí sinh sẽ không đủ điều kiện nhập học nếu không thể nhận được chứng chỉ.
  BTEC Nộp điểm các bài kiểm tra sau:
  • Bằng Cấp 3/Bằng Quốc Gia
  • Bằng Mở rộng Cấp 3/Bằng Mở rộng Quốc gia
  • Bài kiểm tra từ cấp 4 trở lên
  Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) Nộp kết quả cho 2 môn sau:
  Nhật Bản và Thế giới + Toán học (1 hoặc 2)
  GCE A Level * 1 Nộp kết quả cho 2 môn, hoặc ít nhất 1 môn cho AS Level.
  GCE A Level (Singapore) Nộp kết quả cho 3 môn.
  GCE A Level (Sri Lanka) Nộp bản sao điện tử Bảng điểm 3 môn và nhập mã số tham chiếu.
  Pearson/Edexcel International A Levels (IAL) * 2 Nộp kết quả cho ít nhất 2 môn, hoặc ít nhất 4 môn cho AS Level.
  General Education Development (GED) Nộp Bảng điểm GED chính thức.
  Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination (HKDSE) Nộp kết quả cho 4 môn chính và ít nhất 1 môn tự chọn. Chấp nhận kết quả dự đoán.
  International Baccalaureate (IB) Diploma Nộp kết quả. Chấp nhận kết quả dự đoán. Thí sinh sẽ không đủ điều kiện nhập học nếu không thể nhận được chứng chỉ.
  SAT (New) (Reading & Writing + Mathematics) Yêu cầu gửi trực tiếp Bảng điểm của thí sinh đến APU bằng mã tổ chức 2791 và nộp bản sao điện tử của Bảng điểm trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  SAT (Old) (Critical Reading + Mathematics + Writing) Yêu cầu gửi trực tiếp Bảng điểm của thí sinh đến APU bằng mã tổ chức 2791 và nộp bản sao điện tử của Bảng điểm trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.
  Senior Secondary School Certificate Examination Results Nộp kết quả bài kiểm tra.

  1 Chỉ nộp kết quả AS Level là không đủ và không đáp ứng được các yêu cầu về trình độ học vấn. Do đó, thí sinh nên gửi kết quả cho ba môn A Level trở lên.
  2 Chỉ nộp các kết quả này là không đủ và không đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục tối thiểu. Do đó thí sinh nên gửi kết quả cho ba môn A Level trở lên.

  Advanced Placement (AP) Exams

  Cung cấp thông tin về môn thi và điểm số và nộp bản sao điện tử kết quả thi.

  Các bài Kiểm tra chuẩn hóa khác

  Nộp tối đa kết quả 2 bài Kiểm tra chuẩn hóa khác trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.

F. Bài luận

  Thực hiện theo các hướng dẫn về bài luận trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến. Thí sinh phải tự hoàn thành các bài luận của mình. Lưu ý giới hạn về từ trong mỗi bài luận.

  Tại APU, chúng tôi tôn trọng và nhấn mạnh về sự trung thực trong học thuật, do đó mọi hành vi không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm. Chúng tôi sẽ so sánh, đối chiếu để kiểm tra xem bài luận có được sao chép từ bất kỳ đâu hay không. Nếu phát hiện hành vi không trung thực này, thí sinh sẽ bị đánh trượt ngay lập tức. Nếu hành vi này được phát hiện sau khi thí sinh đã nhập học, kết quả học tập sẽ bị hủy bỏ.

  Những thí sinh ứng tuyển lại sẽ cần nộp Giấy Ứng tuyển lại, có thể tìm thấy trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến APU.

G. Thư giới thiệu

  Đề nghị người hướng dẫn/giáo viên từ cơ sở giáo dục thí sinh theo học gần đây nhất viết thư giới thiệu. Người viết thư giới thiệu phải biết thí sinh trong ít nhất nửa nămNếu thí sinh hiện đang theo học một cơ sở giáo dục, thí sinh có thể xin Thư giới thiệu từ Cố vấn học tập. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp, thí sinh có thể xin Thư giới thiệu từ người quản lý trực tiếp (trừ công việc làm thêm). Ngoài ra, thí sinh cũng có thể xin thư giới thiệu từ một Cựu sinh viên là thành viên của AAAP*.

  Điền thông tin cần thiết về người giới thiệu vào các mục trong Hồ sơ ứng tuyển. Mẫu Thư giới thiệu sẽ được gửi trực tiếp đến email của người giới thiệu, do đó thí sinh cần xác nhận với người giới thiệu để chắc chắn rằng họ đã nhận được mẫu thư này. Sau khi hoàn thiện Thư giới thiệu bằng tiếng Anh/tiếng Nhật, cùng với chữ ký điện tử, người giới thiệu sẽ trực tiếp gửi Thư giới thiệu đến APU. Thí sinh sẽ không xem được bản Thư giới thiệu này, tuy nhiên có thể theo dõi tình trạng của Thư giới thiệu trên hệ thống Ứng tuyển trực tuyến của APU để chắc chắn rằng Thư đã được nộp thành công.

  Không chấp nhận đơn điền bằng bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Anh/Nhật.

  *Xem thêm thông tin về Cựu sinh viên tại  Chương trình Đại sứ Cựu sinh viên.

H. Hoạt động ngoại khóa

  Hoạt động ngoại khóa của thí sinh sẽ được đánh giá theo các mục A-M dưới đây. Chỉ tính những hoạt động ngoại khóa từ lớp 10 trở lên.

  Đối với mỗi mục, thí sinh có thể cung cấp thông tin chi tiết về một hoạt động đã tham gia trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến. Nếu thí sinh tham gia nhiều hoạt động thuộc cùng một mục, vui lòng cung cấp thông tin về hoạt động mà thí sinh đã dành nhiều thời gian và công sức nhất. Thí sinh có thể thêm thông tin về các hoạt động không được liệt kê dưới đây trên trang “Các hoạt động ngoại khóa khác”.

  Các hoạt động ngoại khóa không có bằng chứng/chứng nhận kèm theo sẽ không được đánh giá, ngoại trừ các hoạt động ngoại khóa thuộc loại A. Tất cả bằng chứng/chứng chỉ kèm theo phải bằng tiếng Anh/tiếng Nhật hoặc được dịch sang tiếng Anh/tiếng Nhật. Bản dịch phải bao gồm tên, địa chỉ, chi tiết liên lạc và chữ ký hoặc con dấu chính thức của người dịch. APU sẽ chỉ chấp nhận các bản dịch bởi tổ chức phát hành tài liệu gốc, một công ty dịch thuật/một dịch giả được cấp phép. Bản dịch do thí sinh tự dịch sẽ không được chấp nhận. Đảm bảo nộp tài liệu gốc cùng với bản dịch.


  Danh sách các hoạt động ngoại khóa

  Hoạt động ngoại khóa Bằng chứng/Chứng nhận
  A Tham gia hoạt động trong Hội Sinh viên Hoạt động trong 1 năm học trở lên
  B Hoạt động tình nguyện và giao lưu cộng đồng Hoạt động tình nguyện hoặc hoạt động liên quan khác nhận được sự công nhận từ xã hội thông qua truyền thông (báo chí, mạng xã hội...)
  C Các cuộc thi Nghệ thuật, Văn hóa, Học thuật và Thể thao Có thành tích trong một cuộc thi cấp khu vực/cấp quốc gia hoặc thành tích đã được công nhận thông qua các phương tiện truyền thông (báo chí, mạng xã hội...)
  D Tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc -
  E Giải thưởng/Học bổng Không yêu cầu về thời gian hoặc số tiền học bổng
  F Tham gia chương trình thúc đẩy giáo dục Các dự án giáo dục/trao đổi quy mô quốc gia do các tổ chức công thực hiện
  G Kinh nghiệm thực tập Kinh nghiệm làm việc khi là thực tập sinh tại công ty
  H Năng lực tiếng Nhật Không yêu cầu điểm tối thiểu. JLPT, EJU,...
  I Năng lực ngôn ngữ khác Không yêu cầu điểm tối thiểu. Điểm Đánh giá Năng lực cho các ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha,... (Chúng tôi khuyến khích sinh viên nên gửi kết quả từ bài Đánh giá sử dụng Khung tham chiếu CEFR.)
  J Trải nghiệm sinh sống/học tập ở nước ngoài Từng học tại một trường ở nước ngoài (bao gồm cả du học dài hạn), chương trình đào tạo ngôn ngữ hoặc chương trình học hè ở nước ngoài.
  K Các bằng cấp và chứng chỉ khác Kết quả Kumon High School Foundation Course Test, Kumon Final Course Completion Test, CU-TEP, các bài thi năng lực khác...
  L Các hoạt động liên quan đến APU Tham gia Trại hè ACE Camp hoặc Chương trình trải nghiệm APU trực tuyến.
  M Đội tuyển quốc gia -

I. Học bổng miễn giảm học phí APU

  Thí sinh có thể đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU thông qua Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến. Những thí sinh nộp hồ sơ sớm hơn sẽ tăng cơ hội nhận được Học bổng miễn giảm học phí APU.

  Thí sinh có được chứng nhận cư trú tại Nhật Bản (visa du học) trước thời gian nhập học sẽ đủ điều kiện ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU tại thời điểm ứng tuyển.  Kết quả học bổng sẽ bị hủy nếu thí sinh không thể nhận được visa du học vào thời điểm nhập học hoặc khi thí sinh thay đổi tình trạng cư trú (không phải visa du học).

  Học bổng này nhận được sự hỗ trợ và đóng góp tài chính của các công ty/cá nhân trong nước và quốc tế, cùng với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản với mục đích hỗ trợ hiện thực hóa các lý tưởng của APU. Mục tiêu là giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các sinh viên quốc tế xuất sắc. Các sinh viên được trao học bổng này phải duy trì thành tích học tập tốt và trở thành tấm gương cho các sinh viên khác.

  Việc đánh giá kết quả học tập và các tiêu chí khác sẽ được thực hiện mỗi học kỳ để xác định xem sinh viên có đủ điều kiện để gia hạn Học bổng hay không. Học bổng sẽ vẫn có giá trị cho đến khi sinh viên tích lũy đủ số lượng tín chỉ tiêu chuẩn cần thiết để tốt nghiệp, với điều kiện sinh viên phải duy trì thành tích học tập tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hạn và tránh mọi hành vi không phù hợp tư cách. Trong trường hợp có hành vi không phù hợp làm ảnh hưởng đến danh tiếng của APU, học bổng sẽ bị thu hồi. Các thí sinh quan tâm nên đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU trong đơn Ứng tuyển trực tuyến khi đã hiểu tất cả những điều trên. Căn cứ xét tuyển học bổng được dựa trên đánh giá tổng thể về tất cả các tài liệu đã nộp, kết quả phỏng vấn và bài Đánh giá Năng lực trực tuyến. Kết quả học bổng sẽ được công bố cùng với kết quả trúng tuyển.

  Mức học bổng Số tiền học bổng hàng năm Học phí cần nộp
  30% ≈ 450.000 JPY (77.400.000 VND) ≈ 1,050,000 JPY (180.000.000 VND)
  50% ≈ 750,000 JPY (128.900.000 VND) ≈ 750,000 JPY (128.900.000 VND)
  65% ≈ 975,000 JPY (167.600.000 VND) ≈ 525,000 JPY (90.300.000 VND)
  80% ≈ 1.200.000 JPY (206.200.000 VND) ≈ 300.000 JPY (51.600.000 VND)
  100% ≈ 1.500.000 JPY (257.800.000 VND) 0 JPY (0 VND)

  Ghi chú
  Số tiền học phí có thể thay đổi.

J. Các học bổng khác

  Nếu sinh viên sẽ nhận được học bổng từ các tổ chức khác ngoài APU, trước/sau khi nhập học, vui lòng nộp bằng chứng học bổng trong mục Các học bổng khác.

K. Lần nhập cảnh trước vào Nhật Bản

  Vui lòng cung cấp thông tin về việc thí sinh đã từng nhập cảnh vào Nhật Bản và/hoặc đăng ký Giấy Chứng nhận tư cách lưu trú (COE) hay chưa. Nếu thí sinh đã từng đăng ký COE và bị từ chối, hoặc đã từng nộp Giấy xin gia hạn thời gian lưu trú và bị từ chối, vui lòng giải thích về thời gian và lý do bị từ chối.

L. Các giấy tờ cần thiết khác

  Ảnh thẻ

  Tải lên một bức ảnh chính diện được chụp trong vòng 3 tháng trở lại, nền trơn. Khi chụp ảnh không đeo kính, đội mũ và để tóc che mặt. Chấp nhận cả ảnh màu và đen trắng.

  Hộ chiếu

  Nộp bản sao điện tử hộ chiếu còn hạn, trong đó có tên, ảnh, số hộ chiếu. Nếu thí sinh đã từng nhập cảnh vào Nhật Bản trước đây, vui lòng bao gồm cả trang hộ chiếu có đóng dấu xuất nhập cảnh ra vào Nhật Bản. Thí sinh vẫn đủ điều kiện ứng tuyển kể cả khi hộ chiếu hết hạn.

  Thẻ cư trú

  Nộp bản sao điện tử cả 2 mặt Thẻ cư trú, chỉ dành cho thí sinh đã có Chứng nhận cư trú Nhật Bản.

  Đơn thay đổi Tình trạng Cư trú thành Sinh viên

  Thí sinh hiện có visa Nhật Bản không theo diện "sinh viên", nếu muốn ứng tuyển Học bổng miễn giảm học phí APU sẽ cần thay đổi tình trạng cư trú thành "sinh viên" trước khi nhập học.

  Nếu thí sinh muốn thay đổi tình trạng cư trú, vui lòng nộp Đơn thay đổi Tình trạng Cư trú thành Sinh viên vào mục Các tài liệu cần thiết khác. Thí sinh có thể tải mẫu đơn tại mục Tài liệu, điền, ký tên và tải lên một bản sao điện tử trong Đơn Ứng tuyển trực tuyến. Thí sinh sẽ không đủ điều kiện để đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU nếu không nộp thư này. Học bổng miễn giảm học phí APU sẽ bị thu hồi nếu sinh viên không thay đổi tình trạng cư trú của mình thành “sinh viên” trước khi nhập học APU (31/03 đối với Kỳ Nhập học mùa xuân và 20/09 đối với Kỳ Nhập học mùa thu).

M. Chữ ký Kỹ thuật số, Học bổng Bên ngoài và Khảo sát Ứng dụng Tổng thể

  Trước khi gửi đơn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với Đơn đăng ký và Thỏa thuận tuyển sinh. Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp thông tin về học bổng bên ngoài và sẽ cần phải hoàn thành Khảo sát Ứng dụng Tổng thể. Thông tin về học bổng bên ngoài có thể được tìm thấy trên trang 29 và trong Hệ thống Đăng ký Trực tuyến APU.

N. Thanh toán phí Ứng tuyển

  Xem 8. phí Ứng tuyển bên dưới để biết chi tiết thanh toán.

  Thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế

  Hoàn tất việc thanh toán trực tuyến thông qua Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến APU trước khi nộp đơn Ứng tuyển. Thí sinh không cần phải gửi bản sao điện tử của biên lai thanh toán.

  Thanh toán bằng Chuyển khoản Ngân hàng

  Nộp bản sao điện tử hóa đơn thanh toán trên Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.

  Sau khi thanh toán phí Ứng tuyển

  Sau khi hoàn tất thanh toán phí Ứng tuyển, hãy đảm bảo rà soát lại kỹ lưỡng và sau đó nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến. Sau khi nộp, thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành bài Đánh giá Năng lực trực tuyến. Thông tin chi tiết về bài Đánh giá Năng lực trực tuyến có trong 3. Quy trình Ứng tuyển và Đánh giá năng lực trực tuyến.

7. Các tài liệu bổ sung cho Thí sinh chuyển tiếp

Mục A-D đề cập đến thông tin tài liệu Ứng tuyển dành cho thí sinh chuyển tiếp

A. Thông tin Cơ sở Giáo dục của Thí sinh chuyển tiếp

  Cung cấp thông tin cần thiết trong Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.

  Sinh viên chuyển tiếp năm hai có thể quy đổi tối đa 30 tín chỉ và sinh viên chuyển tiếp năm ba có thể quy đổi tối đa 62 tín chỉ. Tuy nhiên, số lượng tín chỉ quy đổi sẽ được xác định sau khi bảng điểm học tập cuối cùng và chương trình học mà thí sinh chuyển tiếp nộp được chấp nhận. Thí sinh sẽ được thông báo về số lượng tín chỉ được phép quy đổi với kết quả ứng tuyển cuối cùng. Nếu thí sinh vẫn đang tham gia học tập tại cơ sở giáo dục tại thời điểm nộp đơn, kết quả cuối cùng (bảng điểm chính thức) cho các lớp này phải được nộp cho Văn phòng Tuyển sinh sau khi được công bố. Kết quả ứng tuyển có thể bị hủy nếu thí sinh không nộp những kết quả cuối cùng này. Lưu ý rằng sinh viên phải hoàn thành tổng cộng 124 tín chỉ để tốt nghiệp APU.

B. Các tài liệu cần thiết cho thí sinh chuyển tiếp

  Nộp các tài liệu trong đó thể hiện các lớp học và số tín chỉ thí sinh đang theo học và các tài liệu nêu yêu cầu tốt nghiệp cho chương trình hiện tại của thí sinh, chẳng hạn như bản PDF của sổ tay sinh viên hoặc website của trường cung cấp những thông tin liên quan.

  Nếu thí sinh đã tốt nghiệp một cơ sở giáo dục bậc cao thì chỉ cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

C. Đơn Xin Quy Đổi Các Tín Chỉ Chuyên Ngành (chỉ dành cho thí sinh chuyển tiếp năm ba)

  Tải xuống Đơn Xin Quy Đổi Các Tín Chỉ Chuyên Ngành và nhập thông tin được yêu cầu. Liên hệ với cơ sở giáo dục thí sinh đang theo học để xác nhận nếu không chắc chắn về bất kỳ thông tin nào. Nộp đơn đã hoàn thành trong đơn Ứng tuyển trực tuyến.

D. Chương trình đào tạo (bắt buộc, dành cho thí sinh Chuyển tiếp năm ba)

  Nộp chương trình đào tạo mà thí sinh đang theo học với nguyện vọng quy đổi thành các tín chỉ tương đương tại APU. Xem thêm danh sách môn học tại APU để biết thêm thông tin về các môn học chuyên ngành.

  Chương trình đào tạo là tài liệu trong đó nêu ra mục tiêu và những nội dung mà sinh viên sẽ học trong một ngành nhất định. Chương trình đào tạo cần bao gồm tên các môn học, tổng quan chương trình, quy tắc đánh giá, mục tiêu, độ dài và số lượng các môn học. Nếu chương trình đào tạo không bao gồm các thông tin này, vui lòng nộp một bản riêng những thông tin này.

  Nếu chương trình đào tạo được viết bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh/tiếng Nhật, thí sinh phải nộp bản dịch tiếng Anh/tiếng Nhật cùng với bản gốc. Chỉ những bản dịch từ tổ chức phát hành, một công ty dịch thuật/một cá nhân đủ điều kiện mới được chấp nhận.

  Không bắt buộc phải có nộp chương trình đào tạo nếu thí sinh mong muốn chuyển tiếp lên Khoa Quản trị Quốc tế (APM) từ một tổ chức giáo dục được AACSB, EQUIS, AMBA hoặc EPAS công nhận. Thay vào đó, vui lòng cung cấp một tài liệu chứng minh tổ chức đã được công nhận (ảnh chụp màn hình của phần liên quan trên website tổ chức).

8. phí Ứng tuyển

  Thanh toán phí Ứng tuyển bằng thẻ thanh toán quốc tế trước khi nộp đơn Ứng tuyển trực tuyến. Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (quốc tế hoặc trong nước) nếu thí sinh không thể thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế. Đơn Ứng tuyển chỉ được coi là hoàn tất khi phí Ứng tuyển đã được thanh toán và đơn Ứng tuyển trực tuyến đã được nộp đúng hạn.

  Thanh toán

  • Đơn Ứng tuyển sẽ không được xử lý cho đến khi thanh toán phí Ứng tuyển. Thí sinh cần đảm bảo hoàn thành việc thanh toán trước thời hạn nộp đơn. Lưu ý rằng thí sinh sẽ không thể thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế sau 21:59 (VNT) vào ngày hết hạn.
  • Thanh toán bằng tiền Yên Nhật (JPY). Vui lòng nộp bản sao biên lai nếu thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (quốc tế hoặc trong nước).
  • Không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt/chuyển qua đường bưu điện.
  • Không thể sử dụng thẻ thanh toán nội địa và thẻ trả trước.
  • Thông thường, phí Ứng tuyển sẽ không được hoàn lại. Tuy nhiên, có thể hoàn lại một phần (sau khi đã trừ phí hành chính) hoặc hoàn lại toàn bộ trong các trường hợp sau.
   •  Khi phí Ứng tuyển được thanh toán nhiều lần, hoặc trong trường hợp rõ ràng rằng số tiền được trả vượt quá số tiền phí Ứng tuyển và phí hành chính do APU quy định.
   • Khi đơn Ứng tuyển của thí sinh không được vào quá trình sàng lọc vì không đạt yêu cầu.
   • Thí sinh có thể tìm hiểu thêm về tại mục Chính sách hoàn tiền. Không thể miễn phí Ứng tuyển.

  Thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế

  Số tiền: 5.500 JPY (945.000 VND) (Bao gồm 5.000 JPY - 860.000 VND cho quá trình đánh giá và 500 JPY - 85.000 VND cho chi phí hành chính.)

  Phương thức Thanh toán:Thanh toán trên Hệ thống Ứng tuyển Trực tuyến APU.

  Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (Chỉ khi không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng)

  Số tiền: 7.000 JPY (1.200.000 VND) (Phí bao gồm 5.000 JPY - 860.000 VND cho quá trình đánh giá và 2.000 JPY - 360.000 VND cho mục đích hành chính.)

  Phí chuyển khoản ngân hàng khác nhau giữa các ngân hàng. Phí chuyển khoản ngân hàng sẽ do người thanh toán chi trả. Chúng tôi sẽ lập hóa đơn số tiền còn lại nếu thí sinh thanh toán phí Ứng tuyển bằng chuyển khoản ngân hàng và số tiền chúng tôi nhận được không bao gồm toàn bộ phí Ứng tuyển.

  Phương thức thanh toán:
  Nộp bản sao biên lai thanh toán chuyển khoản ngân hàng cùng với các tài liệu Ứng tuyển còn lại.


  Mục đích thanh toán Phí Ứng tuyển
  Chi tiết liên hệ Tên người nộp đơn, số điện thoại
  Tên ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation Oita Branch
  Địa chỉ chi nhánh 1-3-22 Chuo-machi, Oita-city, Oita-Prefecture, 870-0035 JAPAN Tel: + 81-97-532-5161
  Số tài khoản 1001673 (Tài khoản tiền gửi thông thường)
  Tên tài khoản ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APU)
  Mã Swift SMBCJPJT
  Mã Iban
  (Nếu cần)
  JP28 SMBC 0721 XXX2 4029 0868
  Chuyển khoản ngân hàng Phí Chuyển khoản thanh toán bởi người chuyển tiền

  Nếu phí Ứng tuyển được thanh toán ở Nhật Bản, ngay cả khi phí đó được thanh toán bởi bạn bè hoặc người thân của thí sinh ở Nhật Bản, vui lòng ghi tên và số điện thoại của người nộp đơn vào chi tiết liên hệ khi thanh toán được thực hiện và nộp bản sao điện tử của biên lai thanh toán trong Hệ thống Ứng tuyển trực tuyến.

9. Phương pháp đánh giá

  Thí sinh sẽ không cần đến Nhật Bản để thực hiện quá trình đánh giá.  Kết quả đánh giá đơn Ứng tuyển được thực hiện dựa trên tất cả các tài liệu và thông tin được gửi cùng với đơn Ứng tuyển trực tuyến của thí sinh, bài Đánh giá Năng lực trực tuyến và phỏng vấn Giai đoạn 2 (nếu có). Nếu cần thiết, APU có thể liên hệ tới trường hoặc người thí sinh xin Thư giới thiệu để xác nhận thông tin. APU cũng có thể sẽ liên lạc với thí sinh để biết thêm thông tin chi tiết liên quan tới các tài liệu mà thí sinh nộp trong đơn Ứng tuyển.

  Phương pháp đánh giá có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình hình tương lai liên quan đến COVID-19. Mọi thay đổi đối với phương pháp đánh giá sẽ được chúng tôi thông báo trên trang chủ của website tuyển sinh này.

Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG