DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ

Khoa Du lịch và Bền vững (ST) | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học
ST

Khoa Du lịch và Phát triển Bền vững (ST)

Sơ lược về Khoa Du lịch và Phát triển Bền vững (ST)

Với khoa ST, sinh viên sẽ được nghiên cứu về sự hình thành các xã hội bền vững thông qua quản lý tài nguyên môi trường và du lịch bền vững. Là một trong số ít các trường giảng dạy chương trình này, chúng tôi sẽ giúp sinh viên trở thành những học giả - nhà thực hành, những người sử dụng các nghiên cứu để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Đội ngũ giảng viên của chúng tôi là những chuyên gia về Môi trường, Phát triển, Du lịch, Khởi nghiệp và CNTT - Truyền thông và hoạt động tích cực trên phạm vi toàn cầu. thông qua những đóng góp cho các tạp chí học thuật và các tổ chức quốc tế. Họ cũng tham gia các Ủy ban chính sách địa phương và Chính phủ tại Nhật Bản.

Khoa ST hỗ trợ sinh viên trở thành những cá nhân khám phá các Nguồn lực địa phương sẵn có trong tự nhiên, Lịch sử và Văn hóa, với mục tiêu bảo vệ và phát triển những điều này thành nguồn du lịch, góp phần phát triển khu vực trong bối cảnh toàn cầu hoa. Sinh viên cũng sẽ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và tích lũy được kỹ năng để hỗ trợ các nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs). Không chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học, ST mang đến chương trình đào tạo gắn liền với những vấn đề thực tiễn trong và ngoài Nhật Bản, với trọng tâm là phát triển các kỹ năng nghiên cứu và phân tích dữ liệu.Các khối kiến thức

Khoa Du lịch và Phát triển Bền vững dự kiến đào tạo 9 khối kiến thức, xây dựng nền tảng cơ bản cho sinh viên về Phát triển bền vững và Du lịch bền vững. Sinh viên có thể tùy chọn môn học từ các khối kiến thức, tùy thuộc vào định hướng nghề nghiệp cũng như kiến thức, kỹ năng mong muốn tìm hiểu. 


Các video liên quan tới khoa STHội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG