DANH SÁCH
Chọn ngôn ngữ
Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Lịch trình Tuyển sinh Kỳ nhập học năm 2023

Trả lời một số câu hỏi để tìm hiểu lịch trình Tuyển sinh phù hợp, hoặc cuộn xuống để xem tất cả.

Thí sinh ứng tuyển chương trình nào?


Bạn có hộ chiếu Nhật Bản / quốc tịch Nhật Bản hay bạn có tư cách thường trú tại Nhật Bản? *

*If you hold Dual Nationality including Japan, or if you are a US armed forces personnel, family member, or civilian under the US-Japan Status of Forces Agreement (SOFA), please contact the Admissions Office by email at [email protected].

Bạn muốn đăng ký vào học kỳ nào?

Bạn sống ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Việt Nam?

Bạn sống ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Việt Nam?

Bạn có sống ở Nhật Bản không?

Bạn hiện có thị thực có giá trị cho đến ngày nhập học * không?

(* 01/04 hoặc 21/09)

Bạn hiện có thị thực có giá trị cho đến ngày nhập học * không?

(* 01/04 hoặc 21/09)

Please contact the admissions office at [email protected]

Please contact the admissions office at [email protected]

Lịch trình Tuyển sinh Kỳ nhập học năm 2023

Lịch trình Tuyển sinh có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia cư trú và diện ứng tuyển của thí sinh (ứng tuyển Chương trình Đại học hay Chương trình Tuyển tiếp). Đối với mỗi học kỳ, thí sinh có thể ứng tuyển vào nhiều Kỳ nhập học khác nhau.

Lưu ý, đối với một số thời hạn nộp hồ sơ nhất định cho mỗi kỳ nhập học, thời hạn hoàn thành thủ tục nhập học sau khi trúng tuyển sẽ ngắn hơn các kỳ khác. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra thời hạn của các thủ tục trước khi nộp đơn. Thời hạn sẽ không được gia hạn trong bất kỳ trường hợp nào.


Thí sinh ngoài Nhật Bản

Thí sinh tại Nhật Bản

Thí sinh Chương trình Đại học và thí sinh Chương trình Chuyển tiếp năm hai
Thí sinh ngoài Nhật Bản


Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Kết quả cuối cùng STT
Thời gian ứng tuyển
Ngày bắt đầu
Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 4, 01/06/2022 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 (Thứ 4) * 1 Thứ 4, 22/06/2022 Thứ 5, 07/07/2022 Thí sinh sẽ nhận được thông báo về kết quả Giai đoạn 1 Thứ 2, 01/08/2022 1
Thứ 2, 23/06/2022 Thứ 4, 24/08/2022 Thứ 5, 08/09/2022 Thứ 2, 10/10/2022 2
Thứ 5, 25/08/2022 Thứ 4, 21/09/2022 Thứ 5, 06/10/2022 Thứ 2, 07/11/2022 3
Thứ 5, 22/09/2022 Thứ 4, 12/10/2022 Thứ 5, 27/10/2022 Thứ 2, 05/12/2022 4

* 1Nếu bạn đăng ký vào Khoa Du lịch và Bền vững (ST), bạn có thể đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu AP House và cư trú tại Ngôi nhà AP mới trước ngày Thứ 4, 12/10/2022. Nếu bạn đăng ký vào Khoa Quản trị Quốc tế (APM) hoặc Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS), phần mở rộng này không áp dụng. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Kết quả cuối cùng STT
Thời gian ứng tuyển
Ngày bắt đầu
Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 5, 01/09/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 05/10/2022 Thứ 5, 20/10/2022 Thí sinh sẽ nhận được thông báo về kết quả Giai đoạn 1 Thứ 2, 21/11/2022 15
Thứ 5, 06/10/2022 Thứ 4, 30/11/2022 Thứ 5, 15/12/2022 Thứ 2, 30/01/2023 16
Thứ 5, 01/12/2022 Thứ 4, 11/01/2023* 1 Thứ 5, 26/01/2023 Thứ 2, 27/02/2023 17
Thứ 5, 12/01/2023 Thứ 4, 08/02/2023* 1 Thứ 6, 24/02/2023 Thứ 2, 03/04/2022 18
Thứ 5, 09/02/2023 Thứ 4, 22/03/2023* 1 Thứ 5, 06/04/2023 Thứ 2, 22/05/2023 19

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

2. Tất cả thí sinh cư trú tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan hoặc Việt Nam

Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện dưới hình thức phỏng vấn. Thông tin chi tiết về ngày và địa điểm phỏng vấn sẽ do APU chỉ định và thông báo cho thí sinh trong vòng năm ngày kể từ ngày thông báo kết quả Giai đoạn 1. Xin lưu ý rằng ngày và địa điểm phỏng vấn có thể thay đổi. Ngoài ra, có thể có trường hợp cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tuyến do APU chỉ định.

Trung Quốc

Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 01/08/2022 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 (Thứ 4) * 1 Thứ 4, 05/10/2022 Thứ 5, 20/10/2022 Thứ 7, 05/11/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 28/11/2022 11
Chủ nhật, 06/11/2022

* 1Nếu bạn đăng ký vào Khoa Du lịch và Bền vững (ST), bạn có thể đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu AP House và cư trú tại Ngôi nhà AP mới trước ngày Thứ 4, 05/10/2022. Nếu bạn đăng ký vào Khoa Quản trị Quốc tế (APM) hoặc Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS), phần mở rộng này không áp dụng. (Điều này chỉ áp dụng cho Sinh viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 31/10/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 16/11/2022 Thứ 5, 01/12/2022 Thứ 7, 10/12/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 23/01/2023 22
Chủ nhật, 11/12/2022
Thứ 2, 02/01/2023 Thứ 4, 18/01/2023* 1 Thứ 5, 02/02/2023 Thứ 7, 18/02/2023 Thứ 2, 13/03/2023 23
Chủ nhật, 19/02/2023
Thứ 2, 27/02/2023 Thứ 4, 15/03/2023* 1 Thứ 5, 30/03/2023 Thứ 7, 15/04/2023 Thứ 2, 15/05/2023 24
Chủ nhật, 16/04/2022

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

Ấn Độ

Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Vui lòng nộp đơn theo lịch trình ở trên.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 03/10/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 26/10/2022 Thứ 5, 10/11/2022 Thứ 7, 03/12/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 19/12/2022 35
Chủ nhật, 04/12/2022
Thứ 2, 20/03/2023 Thứ 4, 12/04/2023* 1 Thứ 5, 27/04/2023 Thứ 7, 13/05/2023 Thứ 2, 05/01/2023 36
Chủ nhật, 14/05/2023

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

Indonesia

Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Vui lòng nộp đơn theo lịch trình ở trên.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 17/10/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 02/11/2022 Thứ 5, 17/11/2022 Thứ 7, 26/11/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 19/12/2022 31
Chủ nhật, 27/11/2022
Thứ 2, 12/12/2022 Thứ 6, 06/01/2023* 1 Thứ 5, 19/11/2023 Thứ 7, 28/01/2023 Thứ 2, 27/02/2023 32
Chủ nhật, 29/01/2023
Thứ 2, 16/01/2023 Thứ 4, 08/02/2023* 1 Thứ 6, 24/02/2023 Thứ 7, 04/03/2023 Thứ 2, 27/03/2023 33
Chủ nhật, 05/03/2023
Thứ 2, 20/03/2023 Thứ 4, 05/04/2023* 1 Thứ 5, 20/04/2023 Thứ 7, 13/05/2023 Thứ 2, 05/01/2023 34
Chủ nhật, 14/05/2023

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

Hàn Quốc

Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 4, 01/06/2022 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 (Thứ 4) * 1 Thứ 4, 15/01/2022 Thứ 5, 30/06/2022 Thứ 7, 09/07/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 01/08/2022 5
Chủ nhật, 10/07/2022
Thứ 2, 29/08/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 5, 29/09/2022 Thứ 7, 15/10/2022 Thứ 2, 07/11/2022 6
Chủ nhật, 16/10/2022
Thứ 2, 31/10/2022 Thứ 4, 16/11/2022 Thứ 5, 01/12/2022 Thứ 7, 17/12/2022 Thứ 2, 16/01/2023 7
Chủ nhật, 18/12/2022

* 1Nếu bạn đăng ký vào Khoa Du lịch và Bền vững (ST), bạn có thể đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu AP House và cư trú tại Ngôi nhà AP mới trước ngày Thứ 4, 19/10/2022. Nếu bạn đăng ký vào Khoa Quản trị Quốc tế (APM) hoặc Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS), phần mở rộng này không áp dụng. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 3, 01/11/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 08/03/2023* 1 Thứ 5, 23/03/3023 Thứ 7, 08/04/2023 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 01/05/2023 20
Chủ nhật, 09/04/2023

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

Thái Lan

Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 4, 01/06/2022 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 (Thứ 4) * 1 Thứ 4, 20/07/2022 Thứ 5, 04/08/2022 Thứ 7, 27/08/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 19/09/2022 số 8
Chủ nhật, 28/08/2022
Thứ 2, 22/08/2022 Thứ 4, 19/10/2022 Thứ 6, 04/11/2022 Thứ 7, 12/11/2022 Thứ 2, 05/12/2022 9
Chủ nhật, 13/11/2022

* 1Nếu bạn đăng ký vào Khoa Du lịch và Bền vững (ST), bạn có thể đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu AP House và cư trú tại Ngôi nhà AP mới trước ngày Thứ 4, 19/10/2022. Nếu bạn đăng ký vào Khoa Quản trị Quốc tế (APM) hoặc Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS), phần mở rộng này không áp dụng. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 3, 01/11/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 25/01/2023 * 1 Thứ 5, 09/02/2023 Thứ 7, 18/02/2023 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 13/03/2023 25
Chủ nhật, 19/02/2023
Thứ 6, 27/01/2023 Thứ 4, 08/03/2023* 1 Thứ 5, 23/03/3023 Thứ 7, 01/04/2023 Thứ 2, 24/04/2023 26
Chủ nhật, 02/04/2023

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

Việt Nam

Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 01/08/2022 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 (Thứ 4) * 1 Thứ 4, 24/08/2022 Thứ 5, 08/09/2022 Thứ 7, 24/09/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 17/10/2022 12
Chủ nhật, 25/09/2022
Thứ 2, 12/09/2022 Thứ 4, 19/10/2022 Thứ 6, 04/11/2022 Thứ 7, 19/11/2022 Thứ 2, 12/12/2022 13
Chủ nhật, 20/11/2022

* 1Nếu bạn đăng ký vào Khoa Du lịch và Bền vững (ST), bạn có thể đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu AP House và cư trú tại Ngôi nhà AP mới trước ngày Thứ 4, 19/10/2022. Nếu bạn đăng ký vào Khoa Quản trị Quốc tế (APM) hoặc Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS), phần mở rộng này không áp dụng. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Địa điểm phỏng vấn Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 19/09/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 19/10/2022 Thứ 6, 04/11/2022 Thứ 7, 19/11/2022 Phỏng vấn trực tuyến Thứ 2, 12/12/2022 27
Chủ nhật, 20/11/2022
Thứ 2, 31/10/2022 Thứ 4, 23/11/2022 Thứ 5, 08/12/2022 Thứ 7, 14/01/2023 Thứ 2, 30/01/2023 28
Chủ nhật, 15/01/2023
Thứ 2, 23/01/2023 Thứ 4, 15/02/2023* 1 Thứ 5, 02/03/2023 Thứ 7, 18/03/2023 Thứ 2, 10/04/2023 29
Chủ nhật, 19/03/2023
Thứ 2, 06/03/2023 Thứ 4, 22/03/2023* 1 Thứ 5, 06/04/2023 Thứ 7, 22/04/2023 Thứ 2, 15/05/2023 30
Chủ nhật, 23/04/2023

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

3. Thí sinh chuyển tiếp năm ba ngoài Nhật Bản


Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 27/06/2022 Thứ 4, 24/08/2022 Thứ 5, 08/09/2022 Thứ 2, 17/10/2022 37
Thứ 2, 29/08/2022 Thứ 4, 28/09/2022 Thứ 5, 03/10/2022 Thứ 2, 05/12/2022 38

Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 31/10/2022 Thứ 4, 30/11/2022 Thứ 5, 15/12/2022 Thứ 2, 30/01/2023 39
Thứ 2, 30/01/2023 Thứ 4, 01/03/2023 Thứ 5, 16/03/2023 Thứ 2, 24/04/2023 40

4. Thí sinh Ứng tuyển Chương trình Đại học và thí sinh Chuyển tiếp năm hai
 tại Nhật Bản


Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 3, 28/06/2022 Ngày 21 tháng 9 năm 2022 (Thứ 4) * 1 Thứ 4, 27/07/2022 Thứ 5, 25/08/2022 Thí sinh sẽ nhận được thông báo về kết quả Giai đoạn 1 Thứ 2, 26/09/2022 1
Thứ 2, 19/09/2022 Thứ 4, 19/10/2022 Thứ 6, 04/11/2022 Thứ 7, 19/11/2022 Thứ 2, 12/12/2022 2
Chủ nhật, 20/11/2022
Thứ 2, 21/11/2022 Thứ 4, 11/01/2023 Thứ 5, 26/01/2023 Thứ 7, 11/02/2023 Thứ 2, 27/02/2023 3
Chủ nhật, 12/02/2023

* 1Nếu bạn đăng ký vào Khoa Du lịch và Bền vững (ST), bạn có thể đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu AP House và cư trú tại Ngôi nhà AP mới trước ngày Thứ 4, 19/10/2022. Nếu bạn đăng ký vào Khoa Quản trị Quốc tế (APM) hoặc Khoa Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS), phần mở rộng này không áp dụng. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.


Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Giai đoạn 2: Phỏng vấn trực tuyến*2 Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn lựa chọn nơi ở
Nhà ở / Lựa chọn Thời hạn học bổng AP House
Thời hạn nộp đơn
Thứ 3, 01/11/2022 Thứ 4, 14/09/2022 Thứ 4, 11/01/2023* 1 Thứ 5, 26/01/2023 Thứ 7, 11/02/2023 Thứ 2, 27/02/2023 4
Chủ nhật, 12/02/2023
Thứ 2, 30/01/2023 Thứ 4, 01/03/2023* 1 Thứ 5, 16/03/2023 Thí sinh sẽ nhận được thông báo về kết quả Giai đoạn 1 Thứ 2, 24/04/2023 5
Thứ 2, 17/04/2023 Thứ 4, 17/05/2023 * 1 Thứ 5, 01/06/2023 Thứ 2, 10/07/2023 6

* 1Bạn phải gửi đơn đăng ký đã hoàn chỉnh trước ngày Thứ 4, 14/12/2022 nếu bạn muốn đăng ký ở tại AP House mới hoặc đăng ký Học bổng Cộng đồng Toàn cầu của AP House.Nếu bạn nộp đơn sau thời hạn, bạn sẽ không thể chọn nơi ở của mình mà thay vào đó sẽ được trường đại học chỉ định cho AP House 1 hoặc 2. Tham khảo phần Lựa chọn Nhà ở trên trang Cách Đăng ký của chúng tôi để biết thêm thông tin. (Điều này chỉ áp dụng cho Ứng viên Năm Nhất.)
* 2 Chỉ khi bạn đăng ký Học bổng miễn giảm học phí APU.

5. Thí sinh chuyển tiếp năm thứ ba tại Nhật Bản


Kỳ nhập học Tháng 4/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 29/08/2022 Thứ 4, 28/09/2022 Thứ 5, 13/10/2022 Thứ 2, 05/12/2022 7
Thứ 2, 31/10/2022 Thứ 4, 30/11/2022 Thứ 5, 15/12/2022 Thứ 2, 30/01/2023 số 8

Kỳ nhập học Tháng 9/2023

Thời hạn nộp Đơn Ứng tuyển trực tuyến Kết quả Giai đoạn 1 Kết quả cuối cùng STT
Ngày bắt đầu thời hạn nộp đơn Thời hạn nộp đơn
Thứ 2, 30/01/2023 Thứ 4, 01/03/2023 Thứ 5, 16/03/2023 Thứ 2, 24/04/2023 9
Thứ 2, 03/04/2022 Thứ 4, 10/05/2023 Thứ 5, 25/05/2023 Thứ 2, 10/07/2023 10
Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG