THỰC ĐƠN
Chọn một ngôn ngữ

Giáo dục Ngôn ngữ Anh | Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU)

Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương (APU) Tuyển sinh Chương trình Đại học

Đào tạo tiếng Anh

Đào tạo tiếng Anh

Môn tiếng Anh

Đối với sinh viên hệ tiếng Nhật, chương trình giảng dạy và trình độ lớp học tiếng Anh sẽ dựa trên kết quả của bài kiểm tra trình độ được thực hiện vào thời điểm nhập học. Chương trình giảng dạy bao gồm Chương trình Tiêu chuẩn (24 tín chỉ) và Chương trình Nâng cao (12 tín chỉ). Lưu ý rằng sẽ không có sự thay đổi nào sau khi Chương trình giảng dạy cho sinh viên được quyết định. Sinh viên có nhu cầu đăng ký xét tuyển chương trình Chuyển tiếp, vui lòng tham khảo tại Đây.

  •  Cho đến khi hoàn thành tất cả các lớp tiếng Anh cần thiết trong Chương trình Đào tạo ngôn ngữ, Trường sẽ tiếp tục tự động đăng ký và chỉ định sinh viên vào các môn học. Khi học lại một môn học, sinh viên không nhất thiết phải đăng ký cùng một giảng viên hoặc lớp học, và việc đăng ký này không được thay đổi hoặc hủy bỏ.

Đào tạo ngôn ngữ cho các mục đích cụ thể

Những lớp học này dành cho sinh viên đã hoàn thành các lớp học tiếng Anh cần thiết để tốt nghiệp và mong muốn phát triển cũng như cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình hơn nữa. Mỗi lớp học có điều kiện tiên quyết về trình độ ngoại ngữ.


Chương trình Tiêu chuẩn

Tên lớp học Điểm xếp lớp(TOEFL® / ITP) Bắt buộc / Tự chọn
Elementary English A・B 310~419 Bắt buộc
Pre-Intermediate English A・B 420~459
Intermediate English A・B 460~479
Upper-Intermediate English A・B 480~499
English for Business Writing - Tự chọn
English for Business Presentation
English Project 1
English for Discussion and Debate
English for Journalism

Chương trình Nâng cao

Tên lớp học Điểm xếp lớp(TOEFL® / ITP) Bắt buộc / Tự chọn
Advanced English 1A・1B 500~524 Bắt buộc
Advanced English 2A・2B 525~550
English for Business 1 - Tự chọn
English for Business 2
Extensive Reading in English
English Project 2
English of the Media
Hội thảo trực tuyến
ĐẦU TRANG